ledig-stilling_100x100

50% stilling som psykologspesialist/ psykolog, engasjementstilling i 3 år

I forbindelse med opprettelse av ny kommunal tjeneste søker Nesseby kommune etter psykolog, foreløpig i 50 % engasjementstilling. 

Prosjektperioden er satt til 3 år og innen 2020 skal tjenesten være godt etablert. Stillingen vil legges til hjelpetjenesten i Nesseby kommune.  Arbeidet skal forankres i helse- og omsorgstjenesten, herunder lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Prosjektet omhandler etablering av psykologtjenester i ulike deler av helse og sosialtjenestene i kommunen. Stillingen er organisert under hjelpetjenesten. Hjelpetjenesten dekker fagområdene innenfor PPT, rus, psykisk helsearbeid for voksne, tjenester for funksjonshemmede, miljøarbeidertjeneste og flyktningetjeneste.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisasjon som psykolog, fortrinnsvis med spesialistutdanning
  • Relevant erfaring
  • Gode fremstillingsevner, beherske norsk muntlig og skriftlig
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det regnes som en fordel om søker behersker samisk og har kunnskaper om samisk kultur.

Stillingen er innplasser i kapittel 5 i kommunenes tariffområde. Lønn etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt virksomhetsleder Birgit Länsman på tlf 40440533 eller e-post: birgit@nesseby.kommune.no

 

Søknadsfrist: 20.4.2017

 

Referanser bes oppgitt. Søknad ved cv, bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes til:

postmottak@nesseby.kommune.no

Unjàrgga gielda/ Nesseby kommune er en kommune med ca 900 innbyggere. Kommunen er en del av samisk forvaltningsområde og er tospråklig - samisk og norsk. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Kommunen har fin og variert natur og ligger sentralt i Øst-Finnmark. Det er ca 5 mil fra Varangerbotn til nærmeste by Vadsø. 

17.03.2017 Bent Johansen
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut