• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2Ansatte telefon/epost
Navn Tittel Telefon E-post
Anja H. Sagen Prosjektleder tidlig intervensjon/ koordinator sjumilssteget – Hjelpetjenesten 40 44 06 69 anja.sagen@nesseby.kommune.no
Anja Noste Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 83 anja.noste@nesseby.kommune.no
Anja Stina Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 84 anja.stina@nesseby.kommune.no
Anne Brit Aslaksen Avdelingssykepleier hjemmetjenesten 40 44 06 61 anne.brit.aslaksen@nesseby.kommune.no
Arvid Pleym 40 44 05 62 arvid.pleym@nesseby.kommune.no
Astrid Johansen Barnevernkonsulent 40 44 05 32 astrid.johansen@nesseby.kommune.no
Atle Larssen Sentralbord / Service 40 44 05 00 atle.larssen@nesseby.kommune.no
Bent Johansen Konsulent/web 40 44 05 49 bent.johansen@nesseby.kommune.no
Bente Levorsen Arkivleder 40 44 05 06 bente.levorsen@nesseby.kommune.no
Birgit Länsman Virksomhetsleder hjelpetjenesten 40 44 05 33 birgit@nesseby.kommune.no
Bjørg Andersen Renholder Bjørg Andersen
Bjørn Steinar Mathisen Miljøarbeider, Flyktningetjenesten/Brannbefal 40 44 06 66 bjorn.mathisen@nesseby.kommune.no
Britt Inger Olsen Utvalgssekretær, konsulent Husbanksaker, Plan, utvikling og stab 40 44 05 04 britt-inger.olsen@nesseby.kommune.no
Catelijne Mørtsell 40 44 05 37 catelijne.mortsell@nesseby.kommune.no
Edel Pleym Lærer 40 44 05 74 edel.pleym@nesseby.kommune.no
Einar Hansen Formann, Vaktmestertjenesten 40 44 05 17 einar.hansen@nesseby.kommune.no
Eirin Noste Konsulent 40 44 05 36 eirin.noste@nesseby.kommune.no
Eli Bomban Konsulent teknisk 40 44 05 24 eli.bomban@nesseby.kommune.no
Elin Iversen Lærer 40 44 05 74 elin.iversen@nesseby.kommune.no
Elin Länsman Assistent 40 44 05 82
Elisabeth Reisænen Lærer elisabeth.reisænen@nesseby.kommune.no
Erna Bergstø Konsulent lønn 40 44 05 91 erna.bergsto@nesseby.kommune.no
Esther Michelsen Lærer 40 44 05 63 esther.michelsen@nesseby.kommune.no
Eva Johnsen 40 44 05 82 eva.johnsen@nesseby.kommune.no
Gladys Berntsen Lærer 40 44 05 63 gladys.berntsen@nesseby.kommune.no
Grete Store Sekretær legekontor 40 44 06 34 grete.store@nesseby.kommune.no
Gørill Terese Agnarsdatter Olsen-Somby Miljøterapeut NyBo (Bo-tiltak innenfor rus-og psykiatritjenesten) 40 44 06 65, 40 44 05 31 gorill.terese.davidsen@nesseby.kommune.no
Heidi Jernsletten Helsesøster 40 44 06 33 heidi.jernsletten@nesseby.kommune.no
Heidi Johansen Virksomhetsleder oppvekstsenter 40 44 05 76 heidi.johansen@nesseby.kommune.no
Helmer Bomban Vaktmester 40 44 05 20 helmer.bomban@nesseby.kommune.no
Henrik Røyks Avdelingssykepleier Hjemmetjenesten 40 44 06 61 henrik.røyks@nesseby.kommune.no
Hilde Merete Nilsen Pedagogisk leder, Barnehagen 40 44 05 84 hilde.nilsen@nesseby.kommune.no
Hilde Store Jordmor 40 44 05 69 hilde.store@nesseby.kommune.no
IT-support Nesseby/Tana 46400399 itsupport@tana.kommune.no
Ina Store 40 44 05 95 ina.store@nesseby.kommune.no
Inga Pettersen Sykepleier 40 44 06 43 inga.pettersen@nesseby.kommune.no
Inger Katrine Juuso Lærer 40 44 05 12 inger.juuso@nesseby.kommune.no
Ingmar Store Hovedtillitsvalgt Delta 48 06 01 44 ingmar.store@nesseby.kommune.no
Ingunn Andersen PPT Rådgiver 40 44 05 35 ingunn.andersen@nesseby.kommune.no
Irma Smuk Lærer 40 44 05 63 irma.smuk@nesseby.kommune.no
Jan Hansen Sjåfør/biblotekar 40 44 05 54 / 40 44 05 55 jan.hansen@nesseby.kommune.no
Jane Juuso Prosjektleder Isak Saba senter 40 44 05 46 jane.juuso@nesseby.kommune.no
Jill Cathrin Eikjok Miljøterapeut i miljøarbeidertjenesten 40 44 05 38 jill.cathrin.eikjok@nesseby.kommune.no
Jon Ramy Andersen IT-konsulent 46 40 03 03 jra@tana.kommune.no
Jovnna Edvar Ballovara Leder SFO Jovnna Edvar Ballovara
Jørgen Betten Biblioteksjef/Leder forebyggende brannvern 40 44 05 53 jorgen.betten@nesseby.kommune.no
Kari Moan Konsulent, økonomi og regnskap 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kommune.no
Karina Store Pedagogisk leder, Barnehagen 40 44 05 81 karina.store@nesseby.kommune.no
Kate Johanne Utsi Flyktningekonsulent 40 44 06 70 kate.utsi@nesseby.kommune.no
Katrina Dikkanen Lærer katrina.dikkanen@nesseby.kommune.no
Katrine Nilsen Lærer 40 44 05 72 og 40 44 05 74 katrine.nilsen@nesseby.kommune.no
Kirsten Berit Hætta Guttorm Pedagogisk leder, Barnehagen kirsten.guttorm@nesseby.kommune.no
Kjell Harald Erichsen Rådgiver oppvekstsenter 40 44 05 70 kjell.erichsen@nesseby.kommune.no
Kjell Roger Henriksen Vaktmester/Brannbefal og feier 40 44 05 21 kjell.roger.henriksen@nesseby.kommune.no
Knut Store Ordfører 40 44 05 01 knut.store@nesseby.kommune.no
Kristine Stølen Fagleder i et botiltak 40 44 05 39 kristine.stolen@nesseby.kommune.no
Kåre Lervåg Aasprong Inspektør 40 44 05 77 kare.aasprong@nesseby.kommune.no
Leena Guttorm Avdelingssykepleier institusjon leena.guttorm@nesseby.kommune.no
Lilly Roska Lærer lilly.roska@nesseby.kommune.no
Linn Muotka Ruskonsulent 40 44 05 34 linn.muotka@nesseby.kommune.no
Lisbet Hansen Lærer 40 44 05 63 lisbet.hansen@nesseby.kommune.no
Lise Bjørkli Skatteoppkrever 40 44 05 92 lise.bjorkli@nesseby.kommune.no
Liss Beate Mikalsen Barnevernkonsulent Liss Beate Mikalsen
Liza Smistad 40 44 05 38 liza.smistad@nesseby.kommune.no
Marit Kjerstad Lærer 40 44 05 00 marit.kjerstad@nesseby.kommune.no
Marit Guttorm Assistent, Barnehagen 40 44 05 83
Marit Helene Pedersen Administrasjonssjef 91 31 02 32 mhp@nesseby.kommune.no
Merethe Olsen merethe.olsen@nesseby.kommune.no
Mette Beddari Sekretær legekontor 40 44 06 00 mette.beddari@nesseby.kommune.no
Mildrid Hansen Renholder Mildrid Hansen
Mona Olsen Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 84 mona.olsen@nesseby.kommune.no
Muhammad Mustafa Alo Økonomimedarbeider muhammad.alo@nesseby.kommune.no
Nina Beddari Miljøarbeider, hjelpetjenesten 40 44 06 52 nina.beddari@nesseby.kommune.no
Nina Margit Språkkonsulent / Giellakonsulenta 40 44 05 45 nina.margit@nesseby.kommune.no
Oddleif Nilsen Rådgiver 40 44 05 27 oddleif.nilsen@nesseby.kommune.no
Olaf Trosten Virksomhetsleder Nesseby og Tana barneverntjeneste 40 44 06 11 olaf.trosten@nesseby.kommune.no
Ole Petter Skoglund Saksbehandler / Varabrannsjef 40440543 ole.petter.skoglund@nesseby.kommune.no
Olga Karlsen Renholder, Varanger samiske museum Olga Karlsen
Per Inge Olsen Leder ungdomsklubben 45 41 57 14 per.inge.olsen@nesseby.kommune.no
Per Ove Roska Assistent, Barnehagen 40 44 05 83
Per Øyvind Paulsen Økonomisjef 40 44 05 90 per.oyvind.paulsen@nesseby.kommune.no
Ragnhild Nilsen Styrer i Barnehagen 40 44 05 80 ragnhild.nilsen@nesseby.kommune.no
Ravdna Gaup Avdelingssykepleier 40 44 06 48 ravdna.gaup@nesseby.kommune.no
Renate Nilsen 40 44 05 81 renate.nilsen@nesseby.kommune.no
Rigmor Nilsen Renholder Rigmor Nilsen
Roy Aslaksen Avdelingsleder drift og prosjekter 40 44 05 25 roy.aslaksen@nesseby.kommune.no
Rune Løvås Fysioterapeut 40 44 06 55 rune.lovas@nesseby.kommune.no
Saga Svavarsdottir Rovviltkoordinator, Næring og rovvilt i Finnmark/HMS koordinator 40 44 05 41 saga.svavarsdottir@nesseby.kommune.no
Signe Iversen Språkmedarbeider 40 44 05 47 signe.iversen@nesseby.kommune.no
Sini Länsman Pedagogisk leder 40 44 05 82 sini.lansman@nesseby.kommune.no
Sini Rasmus Språkkonsulent 40 44 05 52 sini.rasmus@nesseby.kommune.no
Siv Laila Varsi Pedersen Lærer siv.pedersen@nesseby.kommune.no
Sten Gøran Olsen IT-Rådgiver / Brannsjef 40 44 05 07 sten.olsen@nesseby.kommune.no
Susanne Pettersen Miljøarbeider Hjelpetjenesten susanne.basso@nesseby.kommune.no
Tom Ivar Haukland Virksomhetsleder Plan, utvikling og stab 40 44 05 03 tom.ivar.haukland@nesseby.kommune.no
Toril Vara Sykepleier 40 44 06 62 toril.vara@nesseby.kommune.no
Torill Klogh Lærer 40 44 05 73 torill.klogh@nesseby.kommune.no
Torunn Smuk Sekretær, biblioteket 40 44 05 53 folkebiblioteket@nesseby.kommune.no
Trine Askheim Flyktningrådgiver 40 44 06 63 trine.askheim@nesseby.kommune.no
Unni Haug Virksomhetsleder pleie og omsorg 40 44 06 40 unni.haug@nesseby.kommune.no
Vanja Trane Trosten Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 81 vanja.trane@nesseby.kommune.no
Verner Methi Sykepleier, hjemmetjenesten. Hjelpemiddelformidler 40 44 06 42 verner.methi@nesseby.kommune.no
Viltnemda Viltnemda 40 44 06 90 viltnemda@nesseby.kommune.no
Wenche Ellingsen Sykepleier 40 44 06 44
Øystein Eriksen Utearbeider, teknisk 40 44 05 18 oystein.eriksen@nesseby.kommune.no
Web levert av CustomPublish AS