• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2Ansatte telefon/epost
Navn Tittel Telefon E-post
Arvid Pleym 40 44 05 62 arvid.pleym@nesseby.kommune.no
Catelijne Mørtsell 40 44 05 37 catelijne.mortsell@nesseby.kommune.no
Eva Johnsen 40 44 05 82 eva.johnsen@nesseby.kommune.no
IT-support Nesseby/Tana 46400399 itsupport@tana.kommune.no
Ina Store 40 44 05 95 ina.store@nesseby.kommune.no
Liza Smistad 40 44 05 38 liza.smistad@nesseby.kommune.no
Merethe Olsen merethe.olsen@nesseby.kommune.no
Renate Nilsen 40 44 05 81 renate.nilsen@nesseby.kommune.no
Marit Helene Pedersen Administrasjonssjef 91 31 02 32 mhp@nesseby.kommune.no
Bente Levorsen Arkivleder 40 44 05 06 bente.levorsen@nesseby.kommune.no
Elin Länsman Assistent 40 44 05 82
Marit Guttorm Assistent, Barnehagen 40 44 05 83
Per Ove Roska Assistent, Barnehagen 40 44 05 83
Roy Aslaksen Avdelingsleder drift og prosjekter 40 44 05 25 roy.aslaksen@nesseby.kommune.no
Ravdna Gaup Avdelingssykepleier 40 44 06 48 ravdna.gaup@nesseby.kommune.no
Henrik Røyks Avdelingssykepleier Hjemmetjenesten 40 44 06 61 henrik.røyks@nesseby.kommune.no
Anne Brit Aslaksen Avdelingssykepleier hjemmetjenesten 40 44 06 61 anne.brit.aslaksen@nesseby.kommune.no
Leena Guttorm Avdelingssykepleier institusjon leena.guttorm@nesseby.kommune.no
Astrid Johansen Barnevernkonsulent 40 44 05 32 astrid.johansen@nesseby.kommune.no
Liss Beate Mikalsen Barnevernkonsulent Liss Beate Mikalsen
Jørgen Betten Biblioteksjef/Leder forebyggende brannvern 40 44 05 4 jorgen.betten@nesseby.kommune.no
Kristine Stølen Fagleder i et botiltak 40 44 05 39 kristine.stolen@nesseby.kommune.no
Kate Johanne Utsi Flyktningekonsulent 40 44 06 70 kate.utsi@nesseby.kommune.no
Trine Askheim Flyktningrådgiver 40 44 06 63 trine.askheim@nesseby.kommune.no
Einar Hansen Formann, Vaktmestertjenesten 40 44 05 17 einar.hansen@nesseby.kommune.no
Rune Løvås Fysioterapeut 40 44 06 55 rune.lovas@nesseby.kommune.no
Heidi Jernsletten Helsesøster 40 44 06 33 heidi.jernsletten@nesseby.kommune.no
Ingmar Store Hovedtillitsvalgt Delta 48 06 01 44 ingmar.store@nesseby.kommune.no
Sten Gøran Olsen IT-Rådgiver / Brannsjef 40 44 05 07 sten.olsen@nesseby.kommune.no
Jon Ramy Andersen IT-konsulent 46 40 03 03 jra@tana.kommune.no
Kåre Aasprong Inspektør 40 44 05 77 kare.aasprong@nesseby.kommune.no
Hilde Store Jordmor 40 44 05 69 hilde.store@nesseby.kommune.no
Eirin Noste Konsulent 40 44 05 36 eirin.noste@nesseby.kommune.no
Erna Bergstø Konsulent lønn 40 44 05 91 erna.bergsto@nesseby.kommune.no
Eli Bomban Konsulent teknisk 40 44 05 24 eli.bomban@nesseby.kommune.no
Kari Moan Konsulent, økonomi og regnskap 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kommune.no
Bent Johansen Konsulent/web 40 44 05 49 bent.johansen@nesseby.kommune.no
Jovnna Edvar Ballovara Leder SFO Jovnna Edvar Ballovara
Per Inge Olsen Leder ungdomsklubben 45 41 57 14 per.inge.olsen@nesseby.kommune.no
Edel Pleym Lærer 40 44 05 74 edel.pleym@nesseby.kommune.no
Elin Iversen Lærer 40 44 05 74 elin.iversen@nesseby.kommune.no
Elisabeth Reisænen Lærer elisabeth.reisænen@nesseby.kommune.no
Esther Michelsen Lærer 40 44 05 63 esther.michelsen@nesseby.kommune.no
Gladys Berntsen Lærer 40 44 05 63 gladys.berntsen@nesseby.kommune.no
Inger Katrine Juuso Lærer 40 44 05 12 inger.juuso@nesseby.kommune.no
Irma Smuk Lærer 40 44 05 63 irma.smuk@nesseby.kommune.no
Katrina Dikkanen Lærer katrina.dikkanen@nesseby.kommune.no
Katrine Nilsen Lærer 40 44 05 72 og 40 44 05 74 katrine.nilsen@nesseby.kommune.no
Lilly Roska Lærer lilly.roska@nesseby.kommune.no
Lisbet Hansen Lærer 40 44 05 63 lisbet.hansen@nesseby.kommune.no
Marit Kjerstad Lærer 40 44 05 00 marit.kjerstad@nesseby.kommune.no
Siv Laila Varsi Pedersen Lærer siv.pedersen@nesseby.kommune.no
Torill Klogh Lærer 40 44 05 73 torill.klogh@nesseby.kommune.no
Susanne Pettersen Miljøarbeider Hjelpetjenesten susanne.basso@nesseby.kommune.no
Bjørn Steinar Mathisen Miljøarbeider, Flyktningetjenesten/Brannbefal 40 44 06 66 bjorn.mathisen@nesseby.kommune.no
Nina Beddari Miljøarbeider, hjelpetjenesten 40 44 06 52 nina.beddari@nesseby.kommune.no
Gørill Terese Agnarsdatter Olsen-Somby Miljøterapeut NyBo (Bo-tiltak innenfor rus-og psykiatritjenesten) 40 44 06 65, 40 44 05 31 gorill.terese.davidsen@nesseby.kommune.no
Jill Cathrin Eikjok Miljøterapeut i miljøarbeidertjenesten 40 44 05 38 jill.cathrin.eikjok@nesseby.kommune.no
Knut Store Ordfører 40 44 05 01 knut.store@nesseby.kommune.no
Ingunn Andersen PPT Rådgiver 40 44 05 35 ingunn.andersen@nesseby.kommune.no
Sini Länsman Pedagogisk leder 40 44 05 82 sini.lansman@nesseby.kommune.no
Hilde Merete Nilsen Pedagogisk leder, Barnehagen 40 44 05 84 hilde.nilsen@nesseby.kommune.no
Karina Store Pedagogisk leder, Barnehagen 40 44 05 81 karina.store@nesseby.kommune.no
Kirsten Berit Hætta Guttorm Pedagogisk leder, Barnehagen kirsten.guttorm@nesseby.kommune.no
Anja Noste Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 83 anja.noste@nesseby.kommune.no
Anja Stina Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 84 anja.stina@nesseby.kommune.no
Mona Olsen Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 84 mona.olsen@nesseby.kommune.no
Vanja Trane Trosten Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 81 vanja.trane@nesseby.kommune.no
Jane Juuso Prosjektleder Isak Saba senter 40 44 05 46 jane.juuso@nesseby.kommune.no
Anja H. Sagen Prosjektleder tidlig intervensjon/ koordinator sjumilssteget – Hjelpetjenesten 40 44 06 69 anja.sagen@nesseby.kommune.no
Bjørg Andersen Renholder Bjørg Andersen
Mildrid Hansen Renholder Mildrid Hansen
Olga Karlsen Renholder, Varanger samiske museum Olga Karlsen
Saga Svavarsdottir Rovviltkoordinator, Næring og rovvilt i Finnmark/HMS koordinator 40 44 05 41 saga.svavarsdottir@nesseby.kommune.no
Linn Muotka Ruskonsulent 40 44 05 34 linn.muotka@nesseby.kommune.no
Oddleif Nilsen Rådgiver 40 44 05 27 oddleif.nilsen@nesseby.kommune.no
Kjell Harald Erichsen Rådgiver oppvekstsenter 40 44 05 70 kjell.erichsen@nesseby.kommune.no
Ole Petter Skoglund Saksbehandler / Varabrannsjef 40440543 ole.petter.skoglund@nesseby.kommune.no
Grete Store Sekretær legekontor 40 44 06 34 grete.store@nesseby.kommune.no
Mette Beddari Sekretær legekontor 40 44 06 00 mette.beddari@nesseby.kommune.no
Torunn Smuk Sekretær, biblioteket 40 44 05 53 folkebiblioteket@nesseby.kommune.no
Atle Larssen Sentralbord / Service 40 44 05 00 atle.larssen@nesseby.kommune.no
Jan Hansen Sjåfør/biblotekar 40 44 05 54 / 40 44 05 55 jan.hansen@nesseby.kommune.no
Lise Bjørkli Skatteoppkrever 40 44 05 92 lise.bjorkli@nesseby.kommune.no
Sini Rasmus Språkkonsulent 40 44 05 52 sini.rasmus@nesseby.kommune.no
Nina Margit Språkkonsulent / Giellakonsulenta 40 44 05 45 nina.margit@nesseby.kommune.no
Signe Iversen Språkmedarbeider 40 44 05 47 signe.iversen@nesseby.kommune.no
Ragnhild Nilsen Styrer i Barnehagen 40 44 05 80 ragnhild.nilsen@nesseby.kommune.no
Inga Pettersen Sykepleier 40 44 06 43 inga.pettersen@nesseby.kommune.no
Toril Vara Sykepleier 40 44 06 62 toril.vara@nesseby.kommune.no
Wenche Ellingsen Sykepleier 40 44 06 44
Verner Methi Sykepleier, hjemmetjenesten. Hjelpemiddelformidler 40 44 06 42 verner.methi@nesseby.kommune.no
Øystein Eriksen Utearbeider, teknisk 40 44 05 18 oystein.eriksen@nesseby.kommune.no
Britt Inger Olsen Utvalgssekretær, konsulent Husbanksaker, Plan, utvikling og stab 40 44 05 04 britt-inger.olsen@nesseby.kommune.no
Helmer Bomban Vaktmester 40 44 05 20 helmer.bomban@nesseby.kommune.no
Kjell Roger Henriksen Vaktmester/Brannbefal og feier 40 44 05 21 kjell.roger.henriksen@nesseby.kommune.no
Viltnemda Viltnemda 40 44 06 90 viltnemda@nesseby.kommune.no
Olaf Trosten Virksomhetsleder Nesseby og Tana barneverntjeneste 40 44 06 11 olaf.trosten@nesseby.kommune.no
Tom Ivar Haukland Virksomhetsleder Plan, utvikling og stab 40 44 05 03 tom.ivar.haukland@nesseby.kommune.no
Birgit Länsman Virksomhetsleder hjelpetjenesten 40 44 05 33 birgit@nesseby.kommune.no
Heidi Johansen Virksomhetsleder oppvekstsenter 40 44 05 76 heidi.johansen@nesseby.kommune.no
Unni Haug Virksomhetsleder pleie og omsorg 40 44 06 40 unni.haug@nesseby.kommune.no
Muhammad Mustafa Alo Økonomimedarbeider muhammad.alo@nesseby.kommune.no
Per Øyvind Paulsen Økonomisjef 40 44 05 90 per.oyvind.paulsen@nesseby.kommune.no
Web levert av CustomPublish AS