• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
fylkesmannen-logo

Forlengelse - Midlertidig motorferdselsforbud i kommunene Sør-Varanger og Nesseby

Forlengelse av det midlertidige motorferdselsforbudet i kommunene Nesseby og Sør-Varanger. For Nesseby kommune vil forbudet kun gjelde for dispensasjoner tilknyttet løype 11 - Nyelvløypa. Selve løype 11 kan ferdes på som normalt.

Reinbeitedistrikt 6 har anmodet Fylkesmannen om å midlertidig inndra dispensasjoner gitt for motorferdsel i del av kommunene Nesseby og Sør-Varanger, jamfør tilsendt beskrivelse og kart over området. I henvendelsen fra distriktet er det opplyst reinen går spredd i år på grunn av flekkvis dårlig beite. Det er av den grunn vanskelig og holde flokken samlet. ”De små flokkene går hele tiden og da hjelper det ikke at uvitende er midt inne i området å kjører, det setter bare mer fart på reinen” heter det i anmodningen fra distriktet.

Reinbeitedistrikt 6 har i telefonsamtale anmodet Fylkesmannen om å videreføre det midlertidige motorferdselsforbudet i del av Nesseby og Sør-Varanger kommune, foreløpig med en uke.

Se vedtaket fra Fylkesmannen

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS