• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

2017-04-21 Utlysning av 17.mai-arrangement
2017-04-21 Bibliotekmedarbeider - ett års vikariat i 80 %
2017-04-21 SOMÁ! - Vi går i fjæra ved Nesseby kirke
2017-04-20 SOMMERJOBB FOR UNGDOM 2017
2017-04-19 Kommunestyret 27. april utgår
2017-04-19 Nesseby kommune åpnet nytt fiskemottak på Kløvnes
2017-03-13 Åpne scooterløyper i Nesseby kommune
2017-04-11 Fylkesmannen åpner skuterløype 11
2017-04-05 Kart og beskrivelse for avlastningsløype
2017-04-07 Invitasjon til intromøte om prosjektet SápmiAgri for sauenæringen
2017-04-04 Midlertidig stenging av scoterløyper
2017-04-03 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Unjárgga gielda/Nesseby kommune
2017-04-03 PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN
2017-03-06 Innføringskurs 1 i nordsamisk – Samisk som fremmedspråk – 20 stp
2017-03-31 Midlertidig motorferdselsforbud i Nesseby opphevet
2017-03-22 Nesseby kommune vil være språkbevaringskommune
2017-03-29 Tilbud fra Studiesenteret
2017-03-29 VAKE - Varanger Arctic Kite Enduro 2017
2017-03-24 Kokevarsel for Nyelv vannverk
2017-03-24 Nesseby kommune kjøper ASVO-bygget
2017-03-23 Politirådsmøte
2017-03-21 Samiskspråklig friluftsdag
2017-03-17 100% fast stilling som psykisk helsearbeider
2017-03-17 50% stilling som psykologspesialist/ psykolog, engasjementstilling i 3 år
2017-03-09 Søk barnehage- og SFO plass
2017-03-14 Kollektivknutepunkt Varangerbotn
2017-03-08 Nesseby kommune enige med sykepleierne i Norsk Sykepleierforbund om ny turnus
2017-03-07 Fuglåsen Skole til salgs
2017-03-07 Nesseby rådhus stengt på grunn av strømstans.
2017-03-06 Stipendordning for legestudenter
2017-03-03 Uenighet om turnus
2017-03-01 Ferievikarer pleie og omsorg
2017-02-27 DIGIDEL-kurs
2017-02-27 Varsel om planarbeid nytt kollektivknutepunkt i Varangerbotn
2017-02-24 Ta samisk lærerutdannelse
2017-02-23 VBK treningssenter
2017-02-17 Strikkefestival 2017
2017-02-15 Årsregnskap med solid overskudd
2017-02-14 DEN INTERNASJONALE MORSMÅLSDAGEN
2017-02-10 Elg på veiene
2017-01-13 Møteplan for disputvalget 2017
2017-02-09 Fotoutstilling - «Barents - naturen kjenner ingen grenser»
2017-02-07 Samiska kyrkodagar 2017
2017-02-03 Starter arbeidet med Nyelv bru
2016-08-31 KOMMUNESTIPEND
2017-01-26 Kom med din sak!
2017-01-18 Snakk samisk når du trimmer
2017-01-13 Nytt dispensasjonssøknadsskjema
2010-05-28 Søk dispensasjon fra motorferdselsloven
2017-01-04 Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester
2017-01-03 Språkkurs - "Tar språket mitt tilbake"
2016-12-22 Beboerne på Alders- og sykehjemmet fikk ny TV til jul
2017-01-02 ØFAS tømmekalender 2017
2016-12-07 Historisk satsing på lærerutdanning i Finnmark og Nord-Troms
2016-12-06 Innkalling til ekstraordinært Formannskapsmøte den 15.12.16
2016-12-06 Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2018 - 2020
2016-12-01 NAV Unjárga/Nesseby - Nye åpningstider
2016-12-02 Samiske tidsbilder
2016-12-01 Tilbud om GRATIS HPV-vaksinering
2016-12-01 RØYKVARSLERENS DAG 1. DESEMBER
2016-11-21 Problemer med mail
2016-11-21 Gratis barnehage
2016-11-10 Samiskkurs - "Tar språket mitt tilbake"
2016-11-08 En stor takk
2016-11-07 Kommunestyremøte
2016-10-31 Agnete får Ole Vig-prisen
2016-10-27 Strikkefestival
2016-10-24 Kompetansepluss – søk penger til opplæring
2016-10-24 Gratis kompetanseøkning i reindrift, duodji og sjøsamisk fiske
2016-10-20 Kokevarselet ved Bergeby Vannverk opphevet
2016-10-19 INVITASJON TIL KURSET FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE
2016-10-10 Agnete får Åpenhetsprisen 2016
2016-10-03 Business start up – gratis etablererkurs for gründere
2016-09-22 Gahpirgoarrunkursa/Luesømkurs
2016-09-14 Fiskebruket på Kløvnes er i rute
2016-09-12 PÅMELDING TIL KULTURSKOLEN
2016-09-13 Kommunestyremøte
2016-09-13 Vannkvaliteten ved Bergeby vannverk
2016-09-09 Soma oppstart
2012-09-20 SOMÁ! Lek og lær på samisk!
2016-09-07 Innkalling til ekstraordinært Formannskapsmøte den 12.09.16
2016-09-07 Kulturminnedagen 2016
2016-09-07 UTDELING AV PAPIRSEKKER I UKE 36 OG 37
2016-08-31 Fellesmøte - Kulturskoleåret 2016/17
2016-08-30 FELLES INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE MELLOM NESSEBY OG TANA
2016-08-30 Har kartlagt jervens diett i nord
2016-08-29 Ekstraordinært formannskapsmøte
2016-08-25 Konsert
2016-08-25 Vuonnamárkanat
2016-08-24 Kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019
2016-08-23 Koftetrekning
2016-08-23 Samiskspråklig familietreff
2016-08-22 Ber jegere levere inn hoder fra elg, hjort og villrein
2016-08-19 Aili Keskitalo til Vuonnamárkanat
2016-08-18 Skoleskyss
2016-08-18 Skolestart i Nesseby
2016-08-17 Fylkesmannen i Finnmark vurderer å foreslå sammenslåing av Nesseby og Tana kommuner
2016-07-25 Utkast til kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019
2016-08-17 Dispensasjoner til elg- og rypejakt
2016-08-11 Utstilling på biblioteket
2016-07-28 Kokevarsel
2016-07-25 KOKEVARSEL OPPHEVET I SIRDDAGOHPPI OG NYELV
2016-07-15 Opplysningskilt ved Nesseby kirke
2016-07-08 Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Nyelv Bru med tilstøtende veger
2016-07-07 Invitasjon til turskiltkurs
2016-07-07 Augustmøtet for Dispensasjonsutvalget flyttes
2016-07-01 Åpning av barmarksløyper
2016-06-30 Møteprotokoll fra Kommunestyret 22.06.16
2016-06-24 Utlysning av kulturmidler for 2016
2016-06-21 Tre pensjonister ble feiret
2016-06-16 Vil du ta jegerprøven?
2016-06-20 Nye åpningstider for teknisk virksomhet
2016-06-17 Kommunestyremøte
2016-06-15 Skolerute 2016-17
2016-06-16 Kokevarsel for Sirddagohpe vannverk
2015-06-29 TILSKUDD TIL DEKNING AV KOMMUNALE AVGIFTER
2016-06-14 TILSKUDD TIL DELVIS DEKNING AV KOMMUNALE AVGIFTER
2016-06-08 Dispensasjonsutvalgsmøtet flyttes
2016-06-06 Nye kommunale planer
2016-06-03 Til topps i Nesseby 2016
2016-05-30 Resultat fra folkeavstemningen i forbindelse med kommunereformen
2016-05-30 Årsmøte - Nesseby skytterlag
2016-05-30 Temakurs norsktrening - flerkulturelt arbeid
2016-05-25 Vedrørende kommunale avgifter termin 2, med forfall 31.05.2016
2016-05-24 Ønsker du at Nesseby skal bestå som egen kommune eller ikke?
2016-05-23 Invitasjon til forelesning vedrørende spilleavhengighet, gaming og gambling.
2016-05-23 Kommunestyre- og formannskapsmøte utsettes
2016-05-20 Informasjon fra Sápmi Næringshage AS
2016-05-20 Næringsrapport skatt
2016-05-20 Tid for kirkegårdsstell
2016-05-18 Slamtømming
2016-05-18 Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen
2016-05-12 Se Agnetes MGP presentasjon
2016-05-10 Fosterhjemskampanjen: Har du rom for noen du kjenner fra før?
2016-05-09 Kunngjøring om konkurranse - Bygging av fiskemottak
2016-05-06 8. trinn m/foreldre ved oppvekstsenteret arrangerer 17. mai
2016-05-06 Norway Seafoods AS satser videre i Nesseby
2016-05-06 Oppvekstsenterutstilling 2016
2016-05-04 Snøskuterløypene stenges
2016-05-03 Vil du lære å sy Nesseby-sommerkofte?
2016-05-02 Somá - Sykling
2016-04-29 Er du innført i manntallet?
2016-04-26 Vaffelcafé på Menighetshuset
2016-03-08 Forslag til detaljregulering for E6 Nyelv/ Ođđajohka bru
2012-07-30 Utsendelse av kommuneplanens arealdel 2011-2021
2016-04-20 Vedtak om midlertidig motorferdselsforbud i Nesseby kommune
2016-04-19 Vil du selge varene dine på Vuonnamárkanat 2016?
2016-04-19 Utviklingsprogram for etablerte bedrifter i Nesseby
2016-04-18 25.000,- til 17. mai arrangøren!
2016-04-14 Bålforbudet mykes opp
2016-04-12 Rockebussen Finnmark 2016
2016-04-06 Vuonnamárkanat søker parkeringsvakter og billettselgere!
2016-04-04 Tidenes vårrengjøring på Nesseby bibliotek
2016-03-30 Varanger Arctic Kite Enduro 2016 - 4.-8. april
2016-03-30 Bli med på MGP postkortet!
2016-03-31 Løs hund i Reppenområdet
2016-03-31 Stor interesse for kommunereform-møte
2016-03-29 Johan Andreas Andersen mottar Aillohas-prisen
2016-03-22 Nesseby Brann og Redning setter fokus på gassvett og riktig fyring
2016-03-21 Aking i Meskelv
2016-03-21 Nesseby kommune skal søke tilskudd til utbygging av bredbånd
2016-03-20 Per Inge Olsen fikk Willy Oftedals Ærespris
2016-03-21 Nesseby kommune har tilsatt Unni Haug som virksomhetsleder for Pleie og omsorg
2016-03-08 PLASSER I BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNING FRA HØSTEN 2016
2016-03-01 Finnmarksløpet nærmer seg!
2016-03-04 Elgen i Finnmark – områdebruk og forvaltning i et landskap i endring
2016-03-03 Disse studiene kan du ta i Nesseby - Oppdatert
2016-03-03 En veiviser ved vold og overgrep
2016-03-02 Foreldreskole
2016-02-29 Kommunereformen - Hva skjer?
2016-02-29 Agnete vant!
2016-02-26 Lag nødplakat
2016-02-26 Fare for usikker is og overvann på Fuglevann/Loddejavri
2016-02-25 Vedteig
2016-02-17 Dette er de nye adressenavnene i Nesseby
2016-02-22 KOMMUNESTIPEND
2016-02-22 Send inn forslag på kandidat til "Vuokko-prisen" 2016
2016-02-22 Åpen dag i barnehagen
2016-02-22 Forslag til innretning på havbruksfond
2015-07-16 Adresseringsprojekt
2016-02-12 Fylkesmannen vedtar midlertidig motorferdselsforbud i Nesseby kommune
2016-02-11 Nesseby kommune vil oppgradere Nesseby vannverk
2016-02-09 Folkehelseprofilen for Nesseby kommune
2016-02-05 Har du lyst å studere hjemme i Nesseby?
2016-02-08 Nesseby oppvekstsenter feiret 6. februar
2016-02-06 Duhkoratta! - Vi joiker
2016-02-03 Program for Samefolkets dag 6.februar i Nesseby
2016-02-03 Formannskapet innvilger penger til ungdommsklubben
2016-02-02 Følg med på Bergebyløpet
2016-01-29 Elektronisk betaling av jegerprøvegebyret
2016-01-27 Lag og foreninger oppfordres til å søke om å arrangere Samefolkets dag
2016-01-25 Årsmøte i Fagforbundet avd. 524 Nesseby
2016-01-25 Årsmøte Nesseby småbåtforening
2016-01-18 Øfas tømmekalender 2016
2016-01-15 GÁKTEGOARRUN- JA ČUOLDINKURSA ISAK SABA GUOVDDÁŽIS, VUONNABAĐAS
2016-01-12 Filmkveld
2016-01-11 Tilskudd til friluftstiltak
2016-01-07 Status adresseringsprosjekt
2016-01-04 Planleggingsdag på Oppvekstsenteret
2015-12-16 Nesseby kommune har ansatt ny rådmann
2015-11-19 Høring adresseringsprosjekt i Unjárgga/Nesseby kommune
2015-11-09 Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv
2015-11-09 Juletretenninga flyttes
2015-11-09 Sørsiden bygdelag inviterer til julemesse
2015-10-28 Kalender 2016
2015-10-23 Meld fra om lampa ikke skinner
2015-10-22 Kurs i samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon - 10 stp
2015-10-22 TAR SPRÅKET MITT TILBAKE
2015-10-19 Skoavdnji
2015-10-19 Kommunestyremøte - Konstituerende møte
2015-10-19 Nesseby med best resultat i Øst-Finnmark!
2015-10-09 Pressemelding fra Unjárgga gielda / Nesseby kommune vedrørende transittmottak
2015-10-07 Statsbudsjettet - Nesseby kommune en av vinnerne
2015-10-02 Trattaoria Capri vinner av Årets veimat 2015
2015-09-28 AVLYST - Tilbudsforespørsel på oppføring av garasje og brannstasjon
2015-09-25 Foreslå navn på boligfelt
2015-09-24 SAMISK LESETREFF MED “GOTTÁKÁFE”
2015-09-22 Det nye fylkestinget er klart
2015-09-21 Foreldremøte for barnehagen
2015-09-15 Kommunestyrevalg 2015 - Representanter
2015-09-15 Adresseringsprosjekt - Folkemøte sone 6
2015-09-14 Kommunestyremøte
2015-09-10 Siste mulighet til å forhåndsstemme
2015-03-04 Hvordan levere listeforslag til kommunestyrevalget 2015
2015-09-10 Fylkestingsdebatt
2015-09-10 KURS I TØRKLEFRYNSING
2015-09-07 NRK, NRK Sápmi og Amedia i Finnmark arrangerer debattmøte i Nesseby
2015-09-07 Nesseby - Kommunen ingen vil flytte fra
2015-09-04 Skadeskutt bjørn i Bergebydalen avlivet
2015-09-01 VERDENSDAGEN for selvmordsforebygging
2015-09-04 Fosterhjemskampanjen: Har du rom for en til?
2015-09-04 Utvidelse av kvoten for lisensfelling av bjørn
2015-09-03 Duhkoratta! - Vi plukker tyttebær
2015-08-31 Årets vinnere av kofteregistrering
2015-08-27 Lavere overforbruk i Pleie- og omsorg
2015-08-26 Meld ifra om bjørneobservasjoner og/eller kadaver
2015-08-25 Finnmarks mest fargerike begivenhet nærmer seg!
2015-08-25 Planter – til glede for øyet og magen
2015-08-25 Registrer deg som koftebruker å vinn penger på Vuonnamárkanat!
2015-08-21 Flere innbyggere i Nesseby
2015-08-19 Åpningsmøte/informasjonsmøte om adresseringsprojekt
2015-08-18 Ekstraordinært kommunestyre- og formannskapsmøte
2015-08-18 Ibrahima Mboob sier opp sin stilling som rådmann
2015-08-18 Åpningsmøte/informasjonsmøte om adresseringsprojekt
2015-08-17 Nesseby oppvekstsenter ønsker velkommen til nytt barnehage- og skoleår.
2015-07-28 Er du innført i manntallet?
2015-08-06 Nye byggeregler fra 01.07.2015
2015-07-23 Vuonnamárkanat 2015 søker frivillige
2015-07-13 Stemmerett til kommunestyre- og fylkestingsvalget
2015-07-13 Fylkestingsvalget i Finnmark
2015-07-13 Manntall
2015-07-13 Valgting
2015-07-13 Tidlig forhåndsstemming / ordinær forhåndsstemming
2015-06-03 Godkjente valglister i Nesseby kommune
2015-06-23 Bilder fra kongebesøket
Web levert av CustomPublish AS