Isak Saba

Boklansering i Oslo 09.05.19 kl. 12:30 på Kulturvernets hus i Øvre Slottsgate 2

Boklansering - Isak Sabas folkeminnesamling

Isak Saba, som var den første samiske stortingsrepresentanten, var også folkeminnesamler. I begynnelsen av 1900 - tallet reiste han rundt i Varanger, Neiden og Boris Gleb og samlet inn fortellinger, joiker og lauder. Det innsamlede materialet leverte han til Norsk Folkeminnesamling med ønske om at materialet ble utgitt.  Snart hundre år etter er hans intensjoner nå i ferd med å bli realisert med denne utgivelsen i NFLs skriftserie.

Optegnelser - Isak Sabas folkeminnesamling /Čállosat Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat er en tospråklig kildeutgivelse utgitt av Norsk folkeminnelag (NFL) i samarbeid med Isak Saba-senteret i Nesseby, Samisk arkiv i Kautokeino og Norsk Folkeminnesamling (NFS) i Oslo.  Kulturhistoriker Line Esborg, IKOS, UiO har skrevet innledningen til samlingen og redigert boken.

Boken er rettet mot et allment kulturhistorisk interessert publikum med ønske om å spre kunnskapen om skoltesamisk immateriell kulturarv. Den er en parallelltekstutgave på samisk og norsk, i den språkform fortellingene ble fortalt Isak Saba på tidlig 1900-tall og deretter oversatt av ham selv. I sum gir materialet et enestående innblikk i det tidlige 1900-tallets hverdagsliv i nord, ikke minst de nå nær glemte skoltesamenes kår.

Vi håper den kan tjene som et bidrag til samisk kulturformidling som opplæring i skoltesamisk språk og identitet, også for folk som ikke behersker det (skolte)samiske språket.

Boken inngår i NFL sin skriftserie, som er en vitenskapelig bokserie, utgitt i samarbeid med Spartacus forlag/Scandinavian Academic Press.

Máret Ingá Smuk
Tips en venn  Skriv ut