Foto: Eva-Maria Nilssen

Hjemmeundervisning av barn med særlige behov

Statped er spesielt opptatt av barn og unge som mottar spesialundervisning, og deres skoletilbud når skolene er stengt som følge av koronavirus. Les deres råd til foresatte, lærere og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) om å tilrettelegge for spesialundervisning hjemme.

30.04.2020 Webmaster
Tips en venn  Skriv ut