• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Foto: Finnmark fylkeskommune

Hvem fortjener en pris?

Kom med forslag på kandidater som har gjort en ekstra innsats for bolyst, trafikksikkerhet, folkehelse, kultur, eller som bør bli årets lærling. 30.000 kroner venter på hver prisvinner.

I fjor fikk «De ville bak fjellet» bolystprisen for sitt arbeid og innsats for Dyfjord-samfunnet.

Finnmark fylkeskommune har i mange år delt ut priser til personer, lag og foreninger eller organisasjoner som har lagt ned en stor innsats på ulike samfunnsområder. Prisene er på 30.000 kroner og et kunstverk til hver. Utdelinga finner sted under fylkestingets samling i oktober i Vadsø.

Fem områder

Alle kan komme med forslag på kandidater til de fem prisene. Det er viktig å få med begrunnelse og en oversikt over hva kandidatene har gjort, og i år er det laget et skjema for forslagene

Prisene som deles ut er:

·        Bolystprisen

·        Trafikksikkerhetsprisen

·        Folkehelseprisen

·        Fylkeskulturprisen

·        Årets lærling

Frist

Forslagsfristen er 10. mai 2014

Retningslinjer og forslagsskjema

Retningslinjer og elektronisk skjema for å foreslå en kandidat finner du her.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS