• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

PPT

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

 

 

 

Beskrivelse av tjenesten

Både foreldre, barn/unge og personale i barnehage og skole, kan kontakte PPT når de har spørsmål, eller trenger å snakke med noen om oppdragelse, opplæring eller andre ting som angår barn og unge. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

PPT har følgende arbeidsoppgaver:
- Samtaler/veiledning til foreldre 
- Samtaler/veiledning til barn/unge
- Veiledning til personale i barnehage og skole om tilrettelegging, særlig for barn som trenger ekstra oppfølging. 
- Hjelp til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i skole og i barnehage
- Utredning/kartlegging av enkeltbarn som strever mer enn vanlig med sin egen utvikling på ett eller flere områder
- Vurdering av behov for spesialundervisning (skolen) og spesialpedagogisk hjelp (barnehagen)

PPT samarbeider med andre i hjelpetjenesten, med helsesøster og med instanser utenfor kommunen etter behov.

Planer og aktiviteter

Link til ukeplan, skolerute, arealplan, aktivitetskalender + faste arrangement

Hjemmel

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa § 5-6

Priser og gebyrer

Ingen

Hvordan søke?

 

Søknad om spesialundervisning sendes  Unjárgga oahppogáldu/Nesseby oppvekstsenter

Søknadsskjema

SØKNAD OM SPESPEDAGOGISK HJELP PDF document ODT document

SØKNAD OM SPESIALUNDERVISNING PDF document ODT document

Søknadsfrist

Hele året

Behandlingstid

3 uker

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

Avgjøres av

 

Virksomhetsleder ved Unjárggaoahppogáldu/Nesseby oppvekstsenter

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt

søkeren har mottatt melding om vedtaket. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, videresendes klagen til Fylkesmannen.

 

Kontaktperson m/alle opplysninger

Lillian Teigstad, tlf. 40 44 05 35

 

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS