• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
ledig-stilling_100x100

Ledige stillinger på Nesseby helsesenter

Tre sykepleierstillinger - 100, 80 og 50 prosent. Helsefagarbeider 60%. I tillegg søkes det etter ferievikarer.

Unjárgga gielda / Nesseby kommune er en liten og robust samisk kommune i vekst lokalisert i Øst-Finnmark med ca. 950 innbyggere. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Kommunen har fin og variert natur og ligger sentralt i Øst-Finnmark. Det er ca.5 mil fra Varangerbotn til nærmeste by - Vadsø.
 
Stillingsutlysninger:
1. Sykepleier 100%, et års vikariat, fra og med 1.mai 2018.
2. Sykepleier 80%, fast stilling, fra og med 1.juni 2018.
3. Sykepleier 50%, fast stilling, fra og med 1.mai 2018
4. Helsefagarbeider 60%, et års vikariat, snarlig tiltredelse.
5. Ferievikarer: sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, pleiemedarbeidere/assistenter, kokk, renholdere, hjemmehjelper.
 
Nesseby helsesenter består av sykeavdelingen, hjemmesykepleien, kjøkken, legesenter/laboratoriet, fysioterapi og tannlege.  
Sykeavdelingen består av 12 faste sykehjemsplasser, derav 4 i egen post med skjermet avdeling. 
I tillegg er det 1 akutt/KAD plass, 2 avlastning/rehabilitering/korttidsplass. 
Hjemmesykepleien består av kjøreruter innenfor kommunen, i tillegg til omsorgsboliger med 9 leiligheter ved Nesseby helsesenter. Basen for hjemmesykepleien er ved omsorgsboligene. 
 
Stillingsutlysninger ved Nesseby helsesenter, Unjárgga gielda/Nesseby kommune:
1. Sykepleier 100% stilling, 1 års vikariat fra og med 1.mai 2018. 
    Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er på sykeavdelingen/ hjemmesykepleien. Kvalifikasjonskrav: autorisert sykepleier. Førerkort kl. B
 
2. Sykepleier 80%, fast stilling fra og med 1.juni 2018.
    Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ved hjemmesykepleien/sykeavdelingen. Kvalifikasjonskrav: autorisert sykepleier, førerkort kl. B.
 
3. Sykepleier 50%, fast stilling fra og med 1.mai 2018. 
    Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ved hjemmesykepleien/sykeavdelingen. Kvalifikasjonskrav: autorisert sykepleier, førerkort kl. B.
 
4. Helsefagarbeider/pleiemedarbeider 60%, 1 års vikariat med oppstart så snart som mulig.
    Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ved hjemmesykepleien/sykeavdelingen.
 
5. Ferievikarer: sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, pleiemedarbeidere/assistenter, kokk, renholdere, hjemmehjelpere. Ønskelig med førerkort kl. B, men ikke et krav.
 
Vi søker deg som:
- Oppfyller formelle utdanningskrav.
- Har interesse for en utfordrende og ansvarsfull jobb.
- Har gode samarbeidsevner, samt evner til å kunne jobbe selvstendig. 
- Personlig egnethet vektlegges
- Har kjennskap til elektronisk journalføring. Vi bruker Profil- epj.
- Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
- Bør ha kjennskap til samisk språk og kultur, og utvise en positiv holdning til samisk språk og kultur. Fordel med samiskspråklige ferdigheter.
 
Vi tilbyr: 
- Muligheten til nedskriving av studielån.
- Avlønning etter hovedtariffavtalen.
- Behjelpelig med å skaffe bolig
- Dekning av flytteutgifter
 
Det er ønskelig med snarlig tiltredelse i alle utlyste stillinger. 
Det er 6 måneders prøvetid for faste stillinger/års vikariater. Personlig egnethet vektlegges. For alle stillinger må politiattest fremvises før tiltredelse i stillingene. 
Selv om man er ansatt i turnusstilling på institusjon eller i hjemmetjenesten, kan man ved behov og opplæring bli flyttet til den andre avdelingen.
 
Svarfrist 30.04.18
 
Søknad med CV, vitnemål og minimum to referanser sendes elektronisk til: postmottak@nesseby.kommune.no
Eventuelt pr post: 
Nesseby kommune v/postmottak
Rådhuset
9840 Varangerbotn 
 
Dersom ønskelig med ytterligere informasjon, kan henvendelse rettes til avdelingsledere: 
Anne Brit Aslaksen: telefon 40440661/epost anne.brit.aslaksen@nesseby.kommune.no 
Leena Guttorm: telefon 40440648/epost leena.guttorm@nesseby.kommune.no
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS