• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Informasjon

Løype 11 Nyelvløypa åpnes for normal ferdsel.

Dispensasjoner på østsiden av Nyelva er gyldige og kan brukes. Dispensasjoner på vestsiden av Nyelva er fremdeles omfattet av ferdselsforbudet. 

Nesseby kommune har i dag mottatt brev fra Fylkesmannen i Finnmark, som lyder: 

"Fylkesmannen viser til forskriftsvedtak datert 18. februar 2014.
Reinbeitedistrikt 6 har i e-post i dag varslet Fylkesmannen om at det midlertidige motorferdselforbudet gitt ved forskriftsvedtak datert 26. februar 2014 delvis kan oppheves.
Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9 fatter Fylkesmannen i Finnmark følgende forskriftsvedtak:

Det midlertidige motorferdselsforbudet i skuterløype 11, Nyelvløypa, oppheves fra og med i dag 11. april 2014.
Dispensasjoner gitt for motorferdsel med utgangspunkt i Nyelvløypa, er fortsatt ugyldige. "

ØSTSIDEN AV NYELVA: DISPENSASJONER KAN BENYTTES. 

VESTSIDEN AV NYELVA: DISPENSASJONER KAN IKKE BENYTTES. 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS