penger

Tilskudd til friluftstiltak

Lag og foreninger kan søke tilskudd til vilt- og friluftstiltak, og skilting av turløyper.

- Tilskudd til vilt- og friluftstiltak

Søknadsfrist 1. februar 2016

Mer informasjon finner dere her: http://www.ffk.no/sok-tilskudd/friluftsliv-tilskudd-til-vilt-og-friluftstiltak.68149.aspx

 

- Tilskudd til skilting av turløyper og turkort, «Turskiltprosjektet».

Søknadsfrist 15. februar 2016

Mer informasjon finner dere her: http://www.ffk.no/sok-tilskudd/turskiltprosjektet-i-finnmark.135044.aspx

 

Andre tilskuddsmidler til friluftsliv Miljødirektoratet sitt søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Default.aspx

 

Bent Johansen
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut