• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
statens-vegvesen

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelveg mellom Varangerbotn og Vesterelvnes boligfelt er igangsatt.

Herved kunngjøres det i henhold til plan-og bygningsloven §12-8 om oppstart av reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelveg mellom Varangerbotn og Vesterelvnes boligfelt (delstrekning 1). Planstrekningen omfatter cirka 1000 meter gang-og sykkelveg langs østsiden av E6. [12.07.2010]

I forbindelse med planarbeidet vil vi også vurdere muligheten for gang- og sykkelveg fra Solstadveien og til nedkjøring mot Vesterelv bru. Dette omfatter cirka 300 meter gang- og sykkelveg (delstrekning 2). Kartskissen viser begge delstrekningene.

I henhold til plan-og bygningsloven §3-7 vil Statens vegvesen utarbeide og fremme forslag til reguleringsplan. Reguleringsplanen utarbeides som detaljregulering etter §12-3 og gjennomføres i løpet av 2010.

I planprossesen ønsker vi å involvere berørte parter.

Frist for innspill settes til 20. august 2010 og rettes skriftlig til:
Statens vegvesen Region nord
Dreyfushammarn 31
8002 Bodø

Eventuelle spørsmål angående planarbeidet rettes til Statens vegvesen avdeling Finnmark v/Hans Joakim Joki, tlf 78941660 eller på e-post hans.joki@vegvesen.no.

Last ned kart over Planbeskrivelse og Planområde.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS