• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nyheter

Isak Saba senter logo_100x96

Vahkuloahppakursa/Helgekurs

Gahpirgoarrunkursa/Luesømkurs

Bearjadaga/fredag 07.10.16, tii./kl. 16:30 – 20:30. Lávvardaga/lørdag 08.10.16 tii./kl. 09:00 - dassážii go gearggat/til vi blir ferdig. 

22-09-2016
Isak Saba senter logo_100x96

Høsten 2016

Snakk samisk når du trimmer

Isak Saba senteret fortsetter med aktivitetene i “Snakk samisk mens du trimmer”. Vi treffes for å trimme mens vi snakker samisk på onsdager kl. 14.45 – 15.45.

22-09-2016
sapmi-næringshage

25 og 26 oktober

Kurspakke for næringslivet

Business startup og Exel 1

21-09-2016
kløvnes

Fiskebruket på Kløvnes er i rute

Ordfører Knut Store har i dag snakket med byggeledelsen i Kløvnes-prosjektet som forsikrer at fiskebruket skal være ferdig til avtalt dato som er 15.desember.

14-09-2016
vaffel-og-kaffe

Tirsdag 20.09

«Tirsdagsåpent»

Vi starter opp igjen for høsten! Vaffelcafé på Menighetshuset i Varangerbotn

 

19-09-2016

Les flere nyheter

Web levert av CustomPublish AS