• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
ledig-stilling_100x100

Ferievikarer pleie og omsorg

Nesseby kommune -  virksomhet for pleie og omsorg har behov for ferievikarer i perioden 26.06.2017 – 27.08. 2017 (uke 26 – 34). Vi søker renholdere, pleiemedhjelpere, helsefagarbeidere og sykepleiere.

Vikarer vil inngå i virksomhetens sommer turnus med arbeid i 2. eller 3. delt turnus med arbeid hver 2.eller 3.helg

Det må opplyses i søknaden i hvilket tidsrom det søkes sommerjobb for, og hvilken avdeling det ønskes å jobbe i.

Pleie – og omsorg i Nesseby kommune består av hjemmetjenesten og sykehjem

Hjemmetjenesten i Nesseby kommune gir tjenester til innbyggere i hele kommunen og er også en del av den faste bemanningen på de 9 omsorgsboligene som ligger inne på helsesenteret. Arbeidet består av helsefaglige oppgaver samt pleie og omsorg.  Hjemmetjenesten bruker Profil som dokumentasjonsverktøy. Hjemmetjenesten bruker kommunens tjenestebiler.

Sykehjem består av 12 langtidsplasser 2 korttidsplasser/ rehabiliteringsplasser og 1 sykestueplass.

Arbeidsoppgavene består av pleie- og omsorg, rehabilitering og sykepleiefaglige oppgaver da vi også har sykestueplass. Det brukes Profil som dokumentasjonsverktøy.

 Vi søker sommervikarer som er interessert i faglige utfordringer og som har gode evner til samarbeid. Du må være fleksibel og løsningsorientert. Det stilles krav til at søkere har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. For søkere med annet morsmål enn norsk skal dokumentasjon på norskkunnskaper vedlegges søknaden. Søkeren som skal jobbe i hjemmetjenesten må ha førerkort.

Ved ansettelse legges det vekt på erfaring, utdanning og personlig egnethet. Du må være ansvarsbevisst og pålitelig. Det stilles krav til selvstendighet, kreativitet, initiativ og gode samarbeidsevner

For alle stillinger i Nesseby kommune er det ønskelig med kjennskap til samisk språk og kultur.

Personer som skal yte kommunale helse- og omsorgstjenester for kommuner, må i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, legge frem politiattest når en bekrefter tilbudt stilling.

Det vil bli gitt relevant opplæring

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende reglement og tariffavtaler
Vanlige lønn- og tilsettingsvilkår

 

Nærmere opplysning om stillingene kan får hos:

Avdelingsleder for hjemmetjenesten Anne Brit Aslaksen tlf 40440661

Avdelingsleder for sykehjem Leena Guttorm tlf 404 40 648

Virksomhetsleder for pleie- og omsorg Unni Haug tlf 40440640


Søknadsfrist: 31.03.2017

 

Søknad med CV og referanse sendes:

postmottak@nesseby.kommune.no

Vitnemål tas med til et evt intervju.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS