• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nyheter

Telefon

Ring tlf.: 404 406 20

BARNEVERNVAKT NESSEBY OG TANA KOMMUNE

Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap, der primæroppgavene til barnevernvakten er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner.

31-03-2020
krise

Ny krisepakke for frivilligheten

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Sjekk om du kan søke!

05-08-2020
coronavirus

Smittevern ved private feiringer og sammenkomster

Når du skal ha sammenkomster og andre selskaper, ønsker vi å minne om at alle private arrangement er pålagt å ha en ansvarlig person.

04-08-2020
logo

Til høring/offentlig ettersyn: Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger

Forslag til planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger legges her ut til høring og offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet.

04-08-2020
Informasjon

Kulturmidler 2020

Lag og foreninger kan søke om kommunale kulturmidler, søknadsfrist 31.august.

24-07-2020

Les flere nyheter

Web levert av CustomPublish AS