• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nyheter

Scooter-2012

Scoooterløyper

Se hvor du kan kjøre scooter i Nesseby kommune. Listen vil bli oppdatert fortløpende.
ÅPEN - Løype 2 - Nessebyløypa

16-01-2018
elg1_250x167

Elg på veiene

Det er mye elg langs veiene i kommunen. Dette gjelder spesielt sørsiden av kommunen. Bilistene oppfordres til å kjøre forsiktig. Foto: Kevin Nilsen

12-01-2018
soma-logo

SOMÁ! - Vi spiller og leker

Når: Tirsdag  16.1.18  kl 17.30 – 19.00
Hvor:  Isak Saba senteret
Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk
Kveldsmat

12-01-2018
søppel

Plastinnsamling

Øfas starter med plastinnsamling og vil i uke 3 og 4 levere ut 1 rull med sekker for plastavfall til alle vår abonnenter.

11-01-2018
reguleringsplan kollektivknutepunkt varangerbotn

Melding om vedtak

Detaljregulering av E6/E75 Varangerbotn – Kollektivknutepunkt og næringsområde

Med hjemmel i Plan og Bygningslovens § 12-12 har kommunestyret den 15.12.17 vedtatt plan for detaljregulering av E6/E75 Varangerbotn – Kollektivknutepunkt og næringsområde.  Planen vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for Varangerbotn, plan ID 1978001.

10-01-2018

Les flere nyheter

Web levert av CustomPublish AS