• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nyheter

Informasjon

Søk kulturmidler før ferien

Lag og foreninger oppfordres til å søke.

Oppdatert søknadsfrist er 1.juli.

18-06-2018
soma-logo

SOMÁ! - Riding og hestekjøring

Når: Tirsdag  19.6.18  kl 17.30 – 19.00
Hvor:  Stall Tussi i Vesterelv
Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk
Velkommen!

18-06-2018
logo

Utlysning av midler til utbedring av barmarksløpyer

Kommunestyret har vedtatt å avsette kr. 200.000,- til utbedring av barmarksløyper. Lag og foreninger kan søke om tilskudd til dette formålet.   

18-06-2018
sapmi-næringshage

Fagdag - Samarbeid og merkevare

Velkommen til tredje og siste fagdag om selvtillit, identitet og samarbeid. Denne gangen er samlingen i Varangerbotn, Varanger samiske museum, 21.06.18 kl. 10-16.

11-06-2018
Rovvilt

Beredskapstelefon for rovvilt hos Fylkesmannen i Finnmark 2018

Fylkesmannen administrerer betinget skadefellingskvote for de store rovdyrene jerv, gaupe, bjørn, ulv i perioden 1. juni til og med 15. februar etter kvote gitt av Rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Fylkesmannen har myndighet for kongeørn hele året.

08-06-2018

Les flere nyheter

Web levert av CustomPublish AS