Kløvnes båter_200x150

1,8 millioner til Nesseby

Ifølge Statsbudsjettet får Nesseby kommune kr. 1 840 000,- til utvidelse av Kløvnes kai, og til gang- og sykkelvei.
Kaiutvidelsen vil bli startet i 2013. Kaia skal utvides med 20 meter, og det skal bygges ny flytebrygge. Dette skal øke kapasiteten og sikkerheten på anlegget.

Gang- og sykkelvei er planlagt langs E6 fra Varangerbotn til Vesterelvneset.
09.10.2012 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut