• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Loeypemaskinspor

205 000 kroner til løypemaskin

Nesseby kommune gir et tilskudd på kr. 205 000,- til innkjøp av løypemaskin.

Foto; Sol Mathisen

Kommunestyrevedtaket lyder som følger:

1. Kommunestyret støtter innkjøp av løypemaskin.

2. Nesseby kommunes tilskudd til løypemaskinen settes til kr. 205 000,-, som dekkes inn ved konto ”Kommunestyrets     bevilgingsreserve” og kr 15 000,- som dekkes inn ved konto ”Etter formannskapets bestemmelse”.

3. Lag- og foreninger i Nesseby kommune inviteres til å gå inn med andel i maskinen.

4. Det gjøres avtale med leverandør av maskinen om opplæring i bruk og vedlikehold.

5. Forutsetningen for Nesseby kommunes deltakelse, er at maskinen fullfinansieres innen 31.12.2009.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS