• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
sykkel

45, 6 % REDUSKJON I SYKEFRAVÆRET I NESSEBY

Etter å ha undersøkt statistikkmaterialet over sykefraværet i Norge for alle landets kommuner kan vi med stor glede fastslå at det legemeldte fraværet faller mest i Nesseby kommune.

 

I følge NAV og SSB sine tall falt det legemeldte sykefraværet fra 8,1 % i første kvartal 2010 til 4,4 % i 2011. det er en nedgang på 45,6 % (3,7 prosentpoeng. )

Ingen kommuner i Norge hadde i perioden en tilsvarende reduksjon i det legemeldte fraværet

Å forklare sykefravær kan være en krevende øvelse. En rekke faktorer påvirker resultatet.  Men hovedgrunnen til at Nesseby kommune har hatt en jevn nedgang i sykefraværet det siste kvartalet og de siste årene mener jeg skyldes målrettet og fokusert arbeid fra ansvarlige parter over tid. Fokus på helse, arbeidsevne oppfølging og tilrettelegging og ikke minst et tett samarbeid med NAV og kommunehelsetjenesten er nok hovedforklaringen.

Foto: Øystein Eriksen

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS