• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
FFK_logo

47 millioner til Bolyst prosjekter

Det er åpnet for at både kommuner, organisasjoner, lag og foreninger kan søke om prosjektmidler.

Regjeringen har lyst ut 47 millioner kroner til Bolyst prosjekter i 2011, og er villige til å dekke inntil 50 % av kostnadene til  enkeltprosjekter. Den øvrige finansieringen må dekkes lokalt og regionalt. For prosjekter som ønsker regional medfinansiering er det en forutsetning at disse behandles av fylkeskommunen FØR oversending til kommunal- og regionaldepartementet. Frist for innsending av søknader til Finnmark fylkeskommune er torsdag 14. april.

 

Det er valgt fem innsatsområder for årets satsing. Disse er:

-        Inkludering av innvandrere og andre tilflyttere i distriktsområder

-        Kulturbasert steds- og næringsutvikling

-        Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom

-        Pilotprosjekter for å utvikle nye løsninger for offentlige tjenestefunksjoner og arbeidsplasser i distriktsområder

-        Omdømmearbeid

Det er verdt å merke seg at KRD i år har signalisert at de til tross for økt ramme ønsker færre, men større prosjekter. Mer informasjon om Bolyst-satsinga og utlysningen finner dere på www.regjeringen.no/bolyst.

 

Det er åpnet for at både kommuner, organisasjoner, lag og foreninger kan søke om prosjektmidler, så vi håper dere videreformidler denne informasjonen via deres nettsider og øvrige informasjonskanaler.

Søknadsskjema

Spørsmål angående fylkeskommunens rolle kan rettes til undertegnede.

 

 

 

Mvh

  


Henry Karlsens plass 1 - 9815 Vadsø
Mobiltelefon 976 65 446 – 78 96 23 70

 

Per Øyvind Voie

Assisterende næringssjef

78 96 21 17

www.fung.no

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS