• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
elg i sikte

60/40 fortsetter som før

Styret i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) bøyer seg ikke for departementet og viderefører 60/40 fordeling av elgjakta på finnmarkseiendommen.

Styret for FeFo har i møte 23.april 2010 foretatt en ny behandling av hvordan fellingskvoten for elg skal fordeles mellom innenbygds- og utenbygds jaktlag i Finnmark (60/40-ordningen).


Styret vedtok å holde fast på den ordningen som er praktisert i Finnmark i lang tid. Dette innebærer at inntil 60 % av fellingskvoten kan forbeholdes innenbygds jaktlag, mens alle jaktlag i Finnmark stiller likt ved trekningen av de resterende 40 % av fellingskvoten. Styret anser dette som en rimelig fordeling.


Finnmarksloven åpner for at adgangen til elgjakt kan endres i forhold til tidligere praksis og regelverk, mener styret. Erfaring og lang tids praksis har vært en viktig bakgrunn for styrets vedtak.


- Det er viktig for styret å fastslå at det er FeFo som fastsetter fordelingen av kommunale elgkvoter og ikke departementet, sier styreleder Harald Larssen i en kommentar. - Stortinget har gitt finnmarkslovens innhold. Departementer kan ikke uten videre innsnevre de rettigheter FeFo er tillagt etter loven, avslutter Harald Larssen.

 

Pressemelding 24.april 2010, Lakselv/ Leavdnja, www.fefo.no
Kontaktperson: Styrets nestleder Toril Bakken Kåven, tlf. 928 68 670
Direktør Jon Meløy, 482 123 86

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS