Skole og utdanning

 

Nesseby oppvekstsenter
Nesseby oppvekstsenter består av Barnehage, grunnskole, voksenopplæring og skolefritidsordningen.

nullmobbing_medium_gul.png

 nullmobbing.no
 Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. 

 

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

Skolehelsetjenesten

Nesseby studiesenter

Stipend

 

Hva vil du utdanne deg til. Finn din utdanning på utdanning.no

 

 

 

 

01.03.2018 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut