• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
reguleringsplan kollektivknutepunkt varangerbotn

Reguleringsplan for kollektivknutepunkt Varangerbotn og næringsområde Varangerbotn til offentlig ettersyn

Statens Vegvesen har i samarbeid med Nesseby kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for kollektivknutepunkt og næringsområde i Varangerbotn.  Formannskapet har vedtatt å legge ut planen til offentlig ettersyn.  

20-10-2017
samisk-flagg

HØRING

SAMISK SPRÅKPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE 2018 - 2021

kommunal planstrategi 2016 – 2019 har kommunestyret 20.9.2016 vedtatt at Samisk språkplan skal rulleres.
Samisk språkplan 2018 – 2021 sendes med dette på høring.

11-10-2017
logo

HØRING

Rett til opphold i sykehjem - Kommunal forskrift

Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Hensikten med dette er i flg regjeringen å bidra til bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen i kommunene.

10-05-2017
Foto: Ove Hansen

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Unjárgga gielda/Nesseby kommune

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune har startet arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftsområdene i kommunen.
Foto: Ove Hansen

03-04-2017
Plankart-meskelv

PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Formannskapet har vedtatt å legge ut privat forslag til reguleringsplan for Várjjat Ferie og Fritid på Meskelv til offentlig ettersyn.

03-04-2017
logo

Offentlig ettersyn

Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2018 - 2020

06-12-2016
logo

Offentlig ettersyn

Kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019

Planstrategien skal behandles i kommunestyret i Nesseby 20.9.2016.

24-08-2016
logo

Høring

Utkast til kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019

Arbeidet med planstrategien ble igangsatt av Nesseby formannskap som planutvalg 12.4.2016. Planstrategien skal behandles i kommunestyret i Nesseby 20.9.2016.

25-07-2016
nyelv-bru

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Nyelv Bru med tilstøtende veger

Kommunestyret vedtok, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 ,i møte den 22.06.2016 reguleringsplan for Nyelv Bru med tilstøtende veger.

08-07-2016
logo

Offentlig høring

Oppstart- kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019

Høringsfrist er 4 uker, avsluttes 23. mai. Høringsinnspill sendes postmottak@nesseby.kommune.no

25-04-2016
Web levert av CustomPublish AS