logo

Offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Nesseby formannskap har gitt sin innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Nesseby kommune.

Endelig behandling skjer i kommunestyret den 12.12.2018.

Laste ned forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023

Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut