• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
rein

Nyelvløypa stenges

På anmodning fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark stenges løype 11, Nyelvløypa for ferdsel inntil videre. Dette på grunn av vanskelige forhold for reinen i området.

Alle dispensasjoner i området ved, og med utgangspunkt i, Nyelvløypa, inndras (fryses) for stengningsperioden. Nesseby kommune har anmodet Fylkesmannen om å foreta ny befaring innen 20.mars for å undersøke hvorvidt vilkårene for stenging fortsatt er til stede.

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/miljo-og-klima/motorferdsel/midlertidig-motorferdselforbud-i-nesseby-kommune/

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS