• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Čalbmeeadni

Čalbmeeatni váldobargu lea fuolahit áhpehisnissoniid. Dát leat ea.ea. áhpehisvuođaiskkadeamit, diehtojuohkin daid birra nugo; biebmodoallu, riegádahttinráhkkaneapmi, njamaheapmi, vuoigatvuođat, ovttaseallin ja gulahallanbagadeapmi j.n.v.
 
Don guhte leat áhpeheapme sáhtát válljet vuolggát go čalbmeeatni dahje fástadoaktára lusa go áiggut ovdalriegádahttin iskkadeapmái. Čalbmeeatni lea buorimus áššedovdi áhpehisvuođas ja riegádahttimis.
 
Čalbmeeatnis lea kontorbeaivvit Unjárggas dearvvašvuođaguovddážis juohke gaskavahkku, ja Deanus juohke duorastaga ja bearjadaga.
Tlf.: 40 44 06 59
 
Čalbmeeatni boahtá maid du ja du easkkašaddan máná lusa ruoktot, ja muhtumiid maid eallá geahččamin  áhpehisnissona su ruovttus.  
 
 
 
Čalbmeeatni e-poasta adr. lea; aen@tana-legesenter.no
Cavgil ustibii  Čálit
Web levert av CustomPublish AS