• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
skuter

Åpne scooterløyper i Nesseby kommune

Stengt fra 26.april - Løype 1 - Klubbvikløypa
Fra Klubbvik, vest for høyde 198 til Čoskajávri til løype nr. 2 ved Iŋggájeaggi.

Åpen t.o.m. 10.mai  - Løype 2 - Nessebyløypa
Fra parkeringsplassen nord for Nesseby kirkested, etter “Kjærlighetsstien” over myrdrag til “travbanen” ved jordbruksvei opp Bergebydalen, videre langs sti/traktorvei på vestsiden av Bergebydalen til Suoidneguolba og Maððavarjohka hyttefelt. Herfra krysses Bergebyelva via Boaltán og Leavdnijevárri til Bergebyvann.

Åpen t.o.m. 10.mai  - Løype 3 - Skálvejávriløypa
Fra enden av kommunal vei ved Per Johnsen, Bunes til Gálbajohka, og fra RV 98 opp kommunal veg langs Gálbajohka. Videre langs Gálbaljohka etter traktorvei, via Gálbaljohkmyra, Snurrejávri og Gárdanjunni til Skálvejávri. Videre over Eaggejávri (vann 196) til høyde 198 sør for Thrane-hytta, øst for Noste-hytta og til løype 2 ved Maððavarjohksletta. Fra Skálvejávri går en avstikker til Gáhkkorjávri.

Steng fra 5.mai - Løype 4 - Nyborgløypa
Fra Nyborglia langs kjøreveien til Nieidavárretoppen. Herfra etter traktorvei, via politihytta ved Johkageahçi, over Eliasjohka, sør for Báldásvaðoaivi til løype nr. 3 nord for Gárddanjunláddu.

Stengt fra 5.mai - Løype 5 - Varangerbotnløypa
Fra Varangerbotn langs fjæra rundt Sauanesset til utløpet av Vesterelva og opp langs elva til nedre Vesterelv bru. Videre til sørøstsida av kommunal vei, langs E6 på østsida av Bjørneberget til Karlebotnhøgda, hvor E6 krysses, til Karlebotn grustak.

Stengt fra 5.mai - Løype 6 - Luohkejeaggiløypa
Fra Karlebotnhøgda til og langs jordbruksveien over Vesterelva, og videre til de vestligste hyttene ved Luohkejeaggi.

Stengt fra 5.mai  - Løype 7 - Holmvannsløypa
Fra sandtaket på Karlebotnsletta Fra p-plassen ved Stranz langs kjøre-/gangveien via Njiðgojávri til Holmvann.

Stengt fra 5.mai - Løype 8 (Sirdagohppeløypa) 

Stengt fra 5.mai - Løype 9 - Elášjávriløypa (Leidnun)
Fra løype 7 ved Mággasuoidnejárvri via Rávdoroggi og Leidnunjohka til Elášjávri.

Stengt fra 5.mai - Løype 10 - Diergiløypa
Fra løype nr. 7 på Karlebotnsletta ved Ádjalaóguolba og Reatkkaguolba til sørenden av Diergijávri etter kjørevegen som benyttes av reindrifta.

Stengt fra 5.mai- Løype 11 - Nyelvløypa
Fra Nyelv via Sundejávri, Sábbenjávri og Holmvann.

Stengt fra 21.april   - Løype 12 - Nyborgliløypa
Fra Nyborglia langs (nord for) kommunal vei til vegenden. Herfra østenfor lysløypa til Varangerbotn.

 

Se kartene for nøyaktig løypebeskrivelse.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS