• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2Bargit
Navn Tittel Telefon
Gladys Berntsen Lærer
Marit Kjerstad Lærer
Renate Nilsen
Anja Noste Lærer oppvekstsenter
Anja H. Sagen Lærer
Jon Arne Johnsen Miljøterapeut omsorgsbolig for funksjonshemmede
Merethe Olsen
Ravdna Gaup Sykepleier
Katrina Dikkanen Lærer
Siv Laila Varsi Pedersen Lærer
Elisabeth Reisænen Lærer
Thomas Pettersen Assistent
Kristian Bergstø Lærer
Anne Gro Stadheim Lærer
Kaisa Store Miljøterapeut
Linn-Jeanett Bergmo Assistent
Susanne Schjolberg Lærer
Øyvind Bruhn Munkebye Lærer
Inga Karine Buljo Barnehagelærer
Knut Store Ordfører 40 44 05 01
Heidi Johansen Virksomhetsleder oppvekstsenter 40 44 05 03
Britt Inger Olsen Utvalgssekretær, konsulent Husbanksaker, Plan, utvikling og stab 40 44 05 04
Eirik Vorren Stabsleder 40 44 05 05
Heidi Olsen Flyktningkonsulent 40 44 05 06
Sten Olsen Rådgiver / Brannsjef 40 44 05 07
Jørn Opdahl Virksomhetsleder næring, plan og teknisk 40 44 05 12
Einar Hansen Formann, Vaktmestertjenesten 40 44 05 17
Vakt Teknisk 40 44 05 18
Vidar Gaski Utearbeider, teknisk 40 44 05 19
Tommy Olsen Vaktmester 40 44 05 20
Eli Bomban Konsulent teknisk 40 44 05 24
Roy Aslaksen Avdelingsleder drift og prosjekter 40 44 05 25
Anne Line Jensen Miljøarbeider miljøtjenesten 40 44 05 31
Hilde Christine Soini Fagleder for omsorgsboligen 40 44 05 33
Eirin Noste Konsulent 40 44 05 36
Jill Cathrin Eikjok Miljøterapeut i miljøarbeidertjenesten 40 44 05 38
Avlastningsbolig for barn 40 44 05 39
Nina Margit Konsulent 40 44 05 45
Máret Ingá Smuk Virksomhetsleder språk og kultur 40 44 05 46
Anette Smuk Buljo Giellakonsuleanta / språkkonsulent 40 44 05 47
Bent Johansen Arkiv/Web 40 44 05 49
Ritva Nystad Språkkonsulent 40 44 05 52
Jørgen Betten Biblioteksjef 40 44 05 54
Lilly Roska Sekretær / Lærer 40 44 05 71
Kåre Aasprong Virksomhetsleder Nesseby oppvekstsenter 40 44 05 77
Ragnhild Irene Nilsen Styrer i Barnehagen 40 44 05 80
Vanja Trane Trosten Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 81
Eva Johnsen 40 44 05 82
Per Ove Roska Assistent, Barnehagen 40 44 05 83
Mona Olsen Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 84
Anja Stina Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 84
Hilde Merete Nilsen Pedagogisk leder, Barnehagen 40 44 05 84
Sissel Saua Virksomhetsleder økonomi 40 44 05 90
Anders Smuk Økonomikonsulent 40 44 05 92
Márgget Smuk Økonomirådgiver 40 44 05 93
Mette Beddari Sekretær legekontor 40 44 06 00
Barneverntjenesten for Nesseby og Tana 40 44 06 10
Line Løkken Barnevernleder 40 44 06 12
Karin Pettersen Prosjektleder barneverntjenesten 40 44 06 13
Liss Beate Mikalsen Barnets kontaktperson 40 44 06 14
Jannice Onseng Barnets kontaktperson 40 44 06 15
Hanne Kjærra Barnets kontaktperson 40 44 06 16
Kristine Larsen Barnets kontaktperson 40 44 06 17
Heidi Jernsletten Helsesøster / Avdelingsleder for helse og forebyggende helsearbeid 40 44 06 33
Lene Magga Virksomhetsleder Pleie og Omsorg 40 44 06 40
Thelma Bergheim Konstituert virksomhetsleder for Bo- og omsorg 40 44 06 41
Verner Methi Hjelpemiddelformidler 40 44 06 42
Leena Guttorm Avdelingsleder hjemmetjeneste 40 44 06 48
Nina Beddari Miljøarbeider miljøtjenesten 40 44 06 52
Siri Arnsteinsdatter Avdelingsleder for institusjon 40 44 06 54
Rune Løvås Fysioterapeut 40 44 06 55
Hilde Store Jordmor 40 44 06 59
Bjørn Steinar Mathisen Utearbeide/Brannbefal 40 44 06 66
May-Bente Røstgaard Psykisk helsearbeider 40 44 06 67
Viltnemda Viltnemda 40 44 06 90
Laila Smuk Virksomhetsleder oppvekst 404 40 576
Charles Petterson Kommunedirektør 41 41 95 56
IT-support Nesseby/Tana 46400399
Ingmar Store 48 06 01 44
Bård Olsen Vaktmester 94 82 69 44
Web levert av CustomPublish AS