• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Rovvilt

Beredskapstelefon for rovvilt hos Fylkesmannen i Finnmark 2018

Fylkesmannen administrerer betinget skadefellingskvote for de store rovdyrene jerv, gaupe, bjørn, ulv i perioden 1. juni til og med 15. februar etter kvote gitt av Rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Fylkesmannen har myndighet for kongeørn hele året.

I perioden 1. juni til 15.oktober har Fylkesmannen i Finnmark en beredskapstelefon for rovvilt for å sikre rask behandling av søknader om skadefelling. I tillegg har Miljødirektoratet en beredskapstelefon for rovvilt, som også kan kontaktes ved behov.


Tema som besvares i vaktperioden:
- Søknad om skadefelling og oppfølging av fellingsforsøk.
- Søknad om akutte forebyggende tiltaksmidler ved rovviltskader.
- Korrespondanse med fellingslag som har oppdrag.
- Motta meldinger om påskutte dyr som felling, skadeskyting og bomskudd.
- Korrespondanse med SNO og dyreeier om skadefellingsforsøk.


Ved mistanke om skade på beitedyr forårsaket av fredet rovvilt bør Statens naturoppsyn kontaktes ved lokalkontor, rovviltkontakter eller regionalt rovviltansvarlig Magne Asheim for undersøkelse av kadaver. Videre bør Fylkesmannen i Finnmark kontaktes for å drøfte mulige handlingsalternativer, som f.eks. skadefelling eller forebyggende tiltak.


Det er kommunale skadefellingslag i Nesseby, Porsanger, Sør-Varanger og Tana kommuner. Fellingsforsøk skal fortrinnsvis gjennomføres av disse lagene. Kommunen har ansvaret for administrasjon av fellingslag og bør kontaktes på et tidlig tidspunkt dersom det vurderes å søke om skadefelling.

Kontaktinformasjon
Fylkesmannen i Finnmark: 78 95 03 00 (08:00-15:30)
Fylkesmannen i Finnmarks beredskapstelefon for rovvilt: 934 94 380 (etter arbeidstid)
Miljødirektoratets beredskapstelefon for rovvilt: 977 87 000
Statens naturoppsyn regionalt rovviltansvarlig Magne Asheim: 922 64 407
Kontaktinformasjon til lokalkontor og rovviltkontakter finnes på http://www.naturoppsyn.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS