• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
20Buss

Bokbussen består!

Bokbussen fortsetter å rulle etter at finansiering til slutt kom i orden.

Både politikere og administrasjonen har jobbet kjempehardt hele høsten for å skaffe finansiering og snekre sammen et bokbusstilbud til befolkningen i Nesseby og Tana. Etter at Sametinget kuttet nærmere 1.4 millioner av tilskuddet til Bokbussen har det vært stor usikkerhet rundt hvordan vi skal kunne drive bussen videre, men politikerne i Nesseby og Tana har vært enige om at dette skal vi få til - og det har vi klart. Det er også veldig gledelig at de fylkeskommunale politikerne i Finnmark har vedtatt å fortsatt gi tilskudd til Bokbussen. Vi forstår oss på avstander i Finnmark og vet at folk har nytte og glede av et godt bokbusstilbud i distriktene.

Hele høsten har vi også jobbet opp mot Utsjok kommune som i september ble klar over at bussen de samarbeidet med, Bokbussen Karasjok/Utsjok/Porsanger, skulle legges ned i desember 2019. Like før jul fikk vi landet en avtale med Utsjok kommune om at de kjøper tjenester fra Bokbussen Tana/Nesseby i 2020. Avtalen skal evalueres i løpet av året, så skal det vurderes om Utsjok kommune skal gå inn som en av eierkommunene fra og med 2021. Bussen har allerede kjørt sine første ruter i Utsjok kommune og har blitt tatt imot med åpne armer og gode ord hele veien. 

Det er besluttet at vi ikke trykker opp en fysisk ruteplan for første halvår av 2020 - men du finner en oversikt over stoppesteder og datoer på http://bibliotekbussen.no. Det er laget helt nye ruter og Bokbussen er avhengig av å kunne forandre på rutene underveis ettersom det er mange nye tidspunkter å forholde seg til. Det har allerede vært behov for å endre på noen av rutene etter at bussen har kjørt dem for første gang. Hvis noen har innspill eller ønsker om endringer er det mulig å sende dem inn til biblioteksjef Jørgen Betten på jorgen.betten@nesseby.kommune.no - kanskje du trenger stopp nærmere deg, kanskje tidspunktene som er satt opp er helt umulige, kanskje du kjenner en tante eller en venn som ikke kommer seg ut av huset og har behov for besøk av et bibliotek. Det er ikke alle ønsker som er mulige å oppfylle, men alle tilbakemeldinger mottas med takk.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS