• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Bostøtte

 

Beskrivelse av tjenesten

Bostøtteordningen

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning.  Hjelpetjenesten fungerer som kommunens bostøttekontor.  Tjenesten tar imot søknader og svarer på generelle spørsmål angående ordningen.  Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til  å etablere seg og bli boende i egen bolig.

 

Husstandens økonomiske situasjon pr 1. i hver måned blir lagt til grunn ved behandling av søknad.

Hvem kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.  

Sjekk om du kan få bostøttehttp://www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-bostotte/

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no  http://www.husbanken.no/bostotte/

Du kan også henvende deg til NAV Nesseby for å få hjelp og veiledning. 

Hjemmel

Lov om den norske stats husbank av 1. mars 1946 nr. 3

Priser og gebyrer

Tjenesten er gratis

Hvordan søke?

E-søknad på husbanken.no

Søknadskjema

Elektronisk søknadsskjema finnes på Husbankens nettside. Ta kontakt med NAV Nesseby tlf.: 55 55 33 33, så hjelper de deg med søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Endringer

http://www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Behandlingstid

1 måned

Avgjøres av

Husbanken

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket.

Klage på vedtak om bostøtte http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/

Regelverk

Kontaktperson m/alle opplysninger

NAV Nesseby tlf.: 55 55 33 33

Alle kan søke bostøtte Powerpoint presentasjon.

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS