jarl-roska

Brannforebyggende arbeid

Brannsjefen besøker pensjonistforeningen

Det er av stor betydning at de eldre kan beskytte seg selv mot brann. Som ledd i brannforebyggende arbeid møter brannsjefen pensjonistforeningen.
Onsdag. 24.01. på pensjonistenes hus i Nesseby.

Tema blir brannforbyggende tiltak i hjemmet , og hva den enkelte kan gjøre for å unngå brann.

        - Funksjon av røykvarsler og ulike typer varslere.

        - Bruk av brannslukkere/husbrannslange.

        - Varsling av brann - hvordan melde inn branntilfelle.

        - Samisk språk kan brukes ved melding av brann.

        - Branninspeksjon i boliger .

Brannsjefen synes det er viktig å følge opp pensjonistene med hensyn til brannforbygging.


mvh   brannsjefen

19.01.2007 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut