• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Byggesaker

Byggesaker

 

Beskrivelse av tjenesten

 

I Nesseby kommune har teknisk virksomhet ansvar for behandling byggesøknader i henhold til plan- og bygningsloven og dens forskrifter.

Planer og aktiviteter Se

Hjemmel

Se plan og bygningsloven samt kommunens arealplan

Priser og gebyrer

Byggesaksgebyrer

Hvordan søke?

Søknadsprosess

Søknadskjema

Elektronisk byggesøknad (Kun for foretak)

Link til søknadsskjemaer for utskrift

TILTAK SOM IKKE KREVER SØKNAD

Søknadsfrist

Kan søkes hele året

Behandlingstid

3 uker

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

Avgjøres av

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket.
Ankeinstans er kommunens klagenemnd.

Kontaktperson

Oddleif Nilsen

Tittel  
Telefon 40 44 05 27
Telefaks  
Mobil  
Epost

oddleif.nilsen@nesseby.kommune.no

Postadresse Rådhuset, 9840 Varangerbotn
Besøksadresse Rådhuset

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS