• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Byggesaker

Byggesaker

 

Beskrivelse av tjenesten

I Nesseby kommune har teknisk virksomhet ansvar for behandling byggesøknader i henhold til plan- og bygningsloven og dens forskrifter.

   

Hjemmel

Se plan og bygningsloven samt kommunens arealplan

Priser og gebyrer

Byggesaksgebyrer

 

 

Søknadskjema

Alle skjema med brukerveiledning finnes hos Direktoratet for byggkvalitet

Søknadsfrist

Kan søkes hele året

Behandlingstid

3 uker

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

 

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket.
Ankeinstans er kommunens klagenemnd.

Kontaktperson

Jørn Opdahl

Tittel  
Telefon 40 44 05 12
   
   
Epost

jorn.opdahl@nesseby.kommune.no

Postadresse Rådhuset, 9840 Varangerbotn
Besøksadresse Rådhuset

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS