• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Ássandoarjja

Ássandoarjja

Ássandoarjja

Doaibmačilgehus

-         Ássandoarjjaortnet

Ássandoarjja lea stáhtalaš ekonomálaš doarjjaortnet.  Veahkkebálvalus lea gielddaid ássandoarjjakántuvra. Bálvalus fástida dábálaš gažaldagaid ortnega birra, ja dohko sáddet maid ohcamušaid . Áigumuš lea veahkehit bearragottiid  beassat ássat iežaset dáluin, vaikko sisaboahtu lea heittot  ja  leat stuorra ássangolut. 

 

Makkár ekonomálaš dilli lea bearrašis ođđajagemánu 1.b, miessemánu 1.b ja čakčamánu 1. b., lea ohcama vuođđun ovdal meannudeami 

Áigumušat ja doaimmat

Ohcamušaid meannudit golbmii jagis.

1. termiidna gusto ođđajagemánus -miessemánnui,

2. termiidna gusto miessemánus-čakčamánnui

3.termiidna gusto čakčamánus gitta jagi lohppii

Láhkavuođđu

Lov om den norske stats husbank njukčamánu 1. b. 1946 nr. 3

Hattit ja divvagat

Bálvalus lea nuvttá

Mo ohcat?

Deavdde ohcanskovi ja sádde dieđuid veahkkebálvalussii

Ohcanskovit

Veahkkebálvalusas gávnnat ássandoarjjaskoviiid. Váldde oktavuođa minguin, mii veahkehit du ohcamiin.

Ohcanáigemearri

Ohcanáigemearit:

guovvamánu 10. b, geassemánu 10.b. ja golggotmánu 10. b. juohke jagi

Giehtadallanáigi

2 1/2 mánu

Mearridanváldi

Viessobáŋko

Váidin

Eŋkalmearrádusa váiddát gč Hálddahusmeannudanlága § 28Hálddahusmeannudanlaga § 29 vuođul lea váidináigemearri 3 vahkku dan rájes go ohcci lea ožžon fástádusa ohcamii. Váidima sáddet veahkkebálvalussii.

Váidininstansa lea viessobáŋko ossodat, Hámmárfeast.

Váldde oktavuođa

Veahkkebálvalusa Liv-Randi Aunein,

tlf  40 44 05 36

 

Cavgil ustibii  Čálit
Web levert av CustomPublish AS