• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Kárttat ja mihtideamit

Kart og oppmålinger

Kart og oppmåling

 

Beskrivelse av tjenesten

 

I Nesseby kommune har teknisk virksomhet ansvaret for kart og oppmålingssaker. 

Planer og aktiviteter Virksomhetslederen utarbeider ny plan

Hjemmel

Se Plan og bygningsloven og kommunens arealplan

Priser og gebyrer

Byggesaksgebyrer

Hvordan søke?

Les mer her

Søknadskjema

fås hos kommunen

Søknadsfrist

Kan søkes hele året

Behandlingstid

 

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

Avgjøres av

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket.
Ankeinstans er kommunens klagenemnd.

Kontaktperson m/alle opplysninger

Jan Inge Johansen

Tlf. 40 44 05 26

 

Cavgil ustibii  Čálit
Web levert av CustomPublish AS