• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Psykiatrisk sykepleier

Psykiatritjenesten tilbyr samtale for mennesker i krise, eller hvis de har andre problemer og trenger noen å snakke med. Tjenesten er også for hjemmeboende med alvorlige psykiske lidelser eller som har rusproblemer. Psykiatritjenesten samarbeider med andre instanser innen hjelpetjenesten ved behov. Psykiatrisk sykepleier tilbyr også samtaler/hjelp til pårørende ved kriser. Hjelpetjenester kan være:

-          Støttesamtaler i ulike livssituasjoner

  -         Hjemmebesøk

-          Miljøarbeidertjeneste

Tjenesten har som formål å hjelpe mennesker med psykiske lidelser og/eller som har rusproblemer. Hjelper også pasientens familie og nærmeste pårørende.

Ta direkte kontakt med psykiatrisk sykepleier for å avtale tid. Fastlege, spesialisthelsetjenesten eller andre kommunale helse- og sosialtjeneste kan også hjelpe til med å få kontakt med henne.

Ta kontakt med psykiatrisk sykepleier ved å ringe til;

May-Bente Røstgaard

Tlf : 40 44 06 67

E-post adr.: may-bente.rostgaard@nesseby.kommune.no

Besøksadresse er : Smihl bygget (tildigere ASVO), 9840 Varangerbotn

Cavgil ustibii  Čálit
Web levert av CustomPublish AS