Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret legges med dette ut til alminnelig gjennomsyn i 14 dager. Kommunestyret vil behandle budsjettet på møte den 17.12.2008

Her er en  lenke PDF document ODT document til formannskapets innstilling til årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 av 2. desember 2008

Dokumentet ligger til offentlig gjennomsyn på Servicekontoret i Varangerbotn.

03.12.2008 Sten Gøran Olsen
Tips en venn  Skriv ut