• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
røde-kors-logo

Informasjon om vaksinering av risikogrupper i Unjárgga gielda/Nesseby kommune

I uke 44 starter vaksineringen i Nesseby kommune mot ny influensa A(H1N1), også kalt svineinfluensa.

Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot ny influensa A(H1N1), også kalt svineinfluensa. Helsemyndighetene anbefaler risikogrupper å vaksinere seg for å hindre alvorlig sykdom og død.

I uke 44  starter vaksineringen i Nesseby kommune mot ny influensa A(H1N1), også kalt svineinfluensa. For de fleste som smittes vil influensaen være mild, men noen blir alvorlig syke. Helsemyndighetene anbefaler vaksinering for å hindre at du blir syk av influensa og for å hindre komplikasjoner og død. Ved at du er vaksinert, bidrar du i tillegg til at du ikke smitter familiemedlemmer og andre nærkontakter. All vaksinasjon i Norge er frivillig.

Risikogrupper og helsepersonell først
Særlig utsatt for komplikasjoner er gravide og personer med kronisk luftveissykdom,
kronisk hjerte og karsykdom, nedsatt forsvar mot infeksjoner, diabetes type 1 eller 2, kronisk nyresvikt eller leversvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, samt personer med svært alvorlig fedme. I tillegg er helsepersonell prioritert i vaksinekøen for å beskytte pasientene og seg selv mot smitte.

Sikkerhet og bivirkninger
Det er en langt større risiko for alvorlig sykdom og død ved influensa, enn for mulige skadevirkninger av vaksinen. Pandemivaksinen som skal brukes i Norge heter Pandemrix. Den er fremstilt på tradisjonell måte, ved virusdyrkning på egg. Vaksinen er basert på deler av det nye influensaviruset A(H1N1) og inneholder ikke levende virus. Den kan derfor ikke gi influensasykdom.

Pandemrix er godkjent i hele Europa, og av norske legemiddelmyndigheter. Alle legemidler kan gi bivirkninger, også vaksiner. Pandemrix kan gi noe kraftigere reaksjon med smerter, ømhet og hevelse på injeksjonsstedet, enn vanlig vaksine mot sesonginfluensa. Andre vanlige bivirkninger som hodepine, tretthet og feber, opptrer også noe hyppigere. Siden vaksinen er dyrket på egg, må det utvises forsiktighet hos personer med alvorlig eggallergi.

Eventuelle sjeldne bivirkninger kan bare oppdages ved alminnelig bruk av vaksinen i store befolkningsgrupper, og et omfattende system for å fange opp dette er derfor etablert nasjonalt og internasjonalt.

Vaksinering av risikogruppene og helsepersonell
De som tilbys vaksine nå (risikogrupper og helsepersonell) kan møte opp på Nesseby helsestasjon tirsdag 27.oktober fra kl 0900-1500.  Du må ta med fødselsnummer (11 siffer) når du møter opp til vaksinasjon. Etter vaksinering må du vente 20 min i lokalet for observasjon. Prisen på å få satt vaksinen er kr 50,-  Dette gjelder både barn og voksne. Egenbetalingen inngår ikke i frikortordningen (blåreseptordningen og egenandelstak).

Vi fortsetter vaksinering av risikogruppene og alle andre som ønsker vaksine:

Tirsdag 3. november 0900-1500

Tirsdag 10. november 0900-1500

Vaksinasjonen foregår også da på Nesseby helsestasjon.

Matpause mellom kl 1200-1230 alle dager

Mer informasjon
Mer informasjon om pandemivaksinering generelt finnes på helsemyndighetenes nettsted www.pandemi.no. Du kan også ringe helsemyndighetenes pandemitelefon 815 55 015 eller kontakte helsepersonell i kommunen din som har ansvar for vaksinasjon.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS