• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
ild

Lávvardaga čakčamánu 20. beaivve tii. 10-13

Rabas beaivi buollinčáskadanstašuvnnas

Okta golmma norgalaččas eai dieđe maid galgat bargat jus buolligoahtá. Dušše golbma proseantta álbmogis leat doallan buollinhárjehallamiid ja geahččalan báhtarangeainnuid/vejolašvuođaid ruovttus. Buollinsuodjalanvahkus dáhttu buollinčáskadanveahka ahte olbmot hárjehallat eanet buollinrutiinnaid ruovttus.

I en ny undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for If Skadeforsikring, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norsk brannvernforening, svarer bare 12 prosent at familien har avtalt et møtested utendørs i tilfelle brann.
- Et av våre skrekkscenarier er at folk går inn igjen i brennende hus for å lete etter familiemedlemmer som har kommet seg ut andre veier. Folk flest vet ikke hvilken livsfare man utsetter seg for i møte med giftig røyk og sterk varme. Vi oppfordrer alle til å melde seg på Nasjonal brannøvelse på brannvernuka.no, og gjennomføre en øvelse hjemme. Bli enige om familiens faste møtested, og tren på å bruke ulike rømningsveier, sier brannsjefen i Nesseby kommune
Selv blant de som har montert brannstige på boligen, er andelen som har brannøvelse hjemme lav. Her har bare fem prosent prøvd ut rømningsveiene.
- Har man først investert i en brannstige, bør man også la familiemedlemmene prøve den ut under trygge forhold. Det er bare slik man lærer hvordan den fungerer. Bare det å avklare hvilken rekkefølge man skal gå ut i, kan være viktig for utfallet i en nødssituasjon. Men pass på å sikre dere med seler, tau eller annet fallsikringsutstyr også når dere øver, sier konserndirektør Morten Thorsrud i If Skadeforsikring.
Brannrutiner og brannøvelser er hovedtema i den landsomfattende Brannvernuka, som arrangeres av If, DSB, Norsk brannvernforening og brannvesen over hele landet. Over 350 brannstasjoner inviterer til åpen dag med lærerike aktiviteter for små og store. I tillegg avholdes det en nasjonal brannøvelse med rundt 600 000 deltakere i bedrifter, skoler, barnehager, institusjoner, offentlige kontor og privathusholdninger landet rundt. Målet er å øke både hyppigheten og kvaliteten på brannøvelser.
På brannstasjonenes åpen dag får barn og voksne opplæring i hvordan de kan sikre hjemmet mot brann. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner og brannbiler er noe av det man kan oppleve.
- På landsbasis vil det bli delt ut 120 000 lekebrannhjelmer til barna. Dette er alltid populært. Åpen dag på brannstasjonen gir oss en fantastisk mulighet til å treffe folk i nærmiljøet. Nå som vi går inn i den tiden på året der antall boligbranner vanligvis øker, er det viktig for oss å komme ut med gode råd om brannforebygging, sier Johnny Skjerping
I vårt distrikt er det Nesseby brannvesen] som står for gjennomføringen av arrangementet. Her inviteres det til åpen dag på Brannstasjonen i Varangerbotn i Nesseby kommune, lørdag 20.september fra klokken 10.00 - 13.00.
Oversikt overøvrige brannvesen som deltar, finnes på nettstedet www.brannvernuka.no - både i form av et interaktivt kart og i fylkesvise lister. Her finnes også live-oversikter over alle som deltar i Nasjonal brannøvelse. Listene er sortert per virksomhetstype og fylke/kommune, slik at det er enkelt å finne lokale deltakere.

Mediekontakter lokalt:
Johnny Skjerping, brannsjef, telefon 40440525

Mediekontakter sentralt:
Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring
Mobiltlf: 928 93 719
Tor Erik Skaar, informasjonsrådgiver i Norsk brannvernforening
Mobiltlf: 917 24 306
Odd Skarbomyr, informasjonsrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Mobiltlf: 952 25 963


Gode råd om brannøvelser i hjemmet:
- Tren på ulike scenarier. Hva gjør dere hvis det brenner om natta? Og om dagen? Hva om det
brenner i stua? På vaskerommet? I kjøkkenet?
- Tenk dere hvilke utganger en brann kan hindre dere fra å bruke. Hvilke alternative utganger har
dere? Prøv å klatre ut et vindu, og test eventuelle brannstiger.
- Voksne må bli enige om hvem som skal gjøre hva. Hvem tar barna? Hvem finner slokkeutstyret, hvis
det er tid til det. Hvem ringer nødnummeret til brannvesenet?
- Avtal et fast møtested utendørs, slik at dere raskt kan forvisse dere om at alle er i sikkerhet. Velg et
trygt sted som er lett å huske, f.eks. ved flaggstanga, postkassa eller i innkjørselen.
Flere gode råd finner dere på www.brannvernuka.no/nasjonal-brannovelse.
Brannvesenet

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS