Isak Saba senter logo_100x96

Sámegielkursa amasgielagiidda: Guldaleapmi ja njálmmálaš gulahallan - 10 lohkančuoggá

Isak Saba guovddáš álggaha giđa 2015 sámegielkurssa amasgielagiidda, guldaleapmi ja njálmmálaš gulahallan. 

Kursa bistá 65 tiimmu ja guovddážis oahpahallamis leat guldaleapmi, njálmmálaš gulahallan, teakstaáddejupmi ja čiekŋudeapmi muhtun fáttáide. Kursa čuovvu seammá lohkanplána go UiT Norgga árktalaš Universitehta (SAM – 1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon – 10 stp) vai sii geat háliidit sáhttet Tromsa Universitehtas váldit eksámena.

Loga lohkanfálaldaga birra dás:

http://uit.no/studietilbud/emner/emne?p_document_id=370570

Jos háliidat váldit eksámena ja oažžut lohkančuoggáid (10 lč.)fertet leat váldon sisa studeantan UiT Norgga árktalaš universitehtii. Oza saji lohkat eaŋkilfáttá (9199 eaŋkilfáddá, ii reálafága). Ohcanáigemearri lea juovlamánu 1.b. Go lohkanbadji álgá fertet máksit lohkanbajedivvaga (á 500 kr.) ja dieđihit iežat oahpahussii ja eksámenii; SAM-1034 Sámegiella amasgiellan: Guldaleapmi ja njálmmálaš gulahallan - 10 lohkančuoggá. Áigemearri dieđihit eksámenii lea guovvamánu 1.b.

Oza elektrovalaččat. Eanet dieđuid ohcama birra lea dás:

http://uit.no/for-studiesokere/studier_opptak

Kursa álga ođđajagemánus 2015 Vuonnabađas.

Diehtu main vahkkuin šaddá oahpahus boahtá maŋŋá.

Áigi: Tii. 0900-1500

 

Báiki: Várjjat Sámi Musea / Varanger samiske museum, Vuonnabahta

Jos háliidit eanet dieđuid ja/dahje háliidit dieđihit kursii:

sini.rasmus@nesseby.kommune.no , tlf: 40 44 05 52.

 

18.11.2014 Máret Ingá Smuk
Tips en venn  Skriv ut