• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
penger

Muitte a-dieđu áigemeari, mii lea otne guovvamánu 5.b.!

Ođđajagemánu bargodilálašvuođa-, bálkká-, buvttuid- ja ovdageasuid  dieđut, galget dál sáddejuvvot sisa.   Bálká- ja vearrogeassin bábir ja maŋimuš tearbma dahkamuš 2014, ledje dat maŋimušat dán šlájas. 2015 rájes lea a-diehtu mii doaibmá, ja dan galgá sáddet sisa juohke mánus.

A-meldingen er én samtidig rapportering av:

  • status på alle arbeidsforhold til Aa-registeret
  • lønn, ytelser og forskuddstrekk til Skatteetaten
  • statistisk informasjon til Statistisk sentralbyrå

De fleste sender a-meldingen fra lønnssystem, men små virksomheter kan registrere a-meldingen direkte i Altinn.

Les mer på www.altinn.no/a-ordningen (lenke til siden)

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS