• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
grønne-midler

Oza FeFo ruoná doarjaga 2015

Háliida go du searvi álggahit olgodoaimma mii mielddisbuktá eanet olgodoaimmaide ja viššalit geavahit Finnmárkku luonddu? Eaktodáhtolaš searvvit ja gilisearvvit sáhttet dál ohcat Fefo ruoná doarjaga. Ohcanáigemearri lea guovvamánu 15.b. 2015.

- Vi er glad for å støtte den kjempemessige frivillige innsatsen som mange gjør i nærmiljøene. Dette bidrar til økt trivsel og bedre folkehelse i Finnmark, sier Einar J. Asbjørnsen, leder for utmark i FeFo.

Søknadsskjema finner du på www.fefo.no eller ring servicetlf 09975

FeFo prioriterer aktivitetsrettede tiltak for barn, ungdom og kvinner, for eksempel:

 

• Aktivitetsdager

• Friluftscamper

• Turaktivitet

• Kurs i naturbruk/høsting

FeFos grønne midler: http://www.fefo.no/no/Friluftsliv/Sider/Gronnemidler.aspx

 

OBS!

Dersom prosjektet gjelder merking tursti eller turløype må du søke om tilskudd innen 15. februar 2015. Søknadsskjema på ffk.no:  http://www.ffk.no/merking-og-gradering-av-stier-og-turloyper-i-finnmark.135044.aspx

FeFo har inngått et samarbeid med Finnmark Fylkeskommune (FFK) og Gjensidigestiftelsen om et felles turskilt- og merkeprosjekt. Krav til søkere og søknadsskjema er satt etter egen standard.

Kontaktperson i fylkeskommunen er Juli-Anne Staven, tlf. 78 96 31 25

FeFo Kontaktperson:

Einar Asbjørnsen, tlf. 482 04 187/ 09975, e-post: leja@fefo.no

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS