• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

"Ti på topp" Unjárggas 2015

Unjárgga joavkkut ja searvvit lágidit tuvrraid čohkkaid ala vai movttidahttit olbmuid lihkadit. Dát leat tuvrrat Unjárgga čohkkaid ala maidda sáhttá searvat gii beare. Lihkat fal nuvttá olgoáimmus ja vásit fiinna luonddu seammás!

Kárta ja čilgehusat gos

Registrerenskovvi

Vuolgge donge čohkkaid ala. Lihkat olgoáimmus ja vásit fiinna luonddu!tipatoppsmåfiler-(4).jpg

Merke buot tuvrraidat registrerenskovvái man don doaimmahat gildii maŋŋá čavčča (maŋimuš sisaaddináigi skábmamánu 1.bv.) Čális maid iežat nama girjái go finat čohkka alde/mihttomearis.  

Ovttas buoret álbmotdearvvašvuođadihte!

Prošeavttas ovttasbarget valáštallanjoavku ILAR ja Unjárgga valáštallansearvi NIF. Maiddái Sørsiden bygdelag, Stuorravuona gilisearvi ja gielda servet prošektii.  

 • Nuvttá oasálastin!
 • Registrerenskovi sáhtát čálihit olggos interneahtas dahje viežžat ráđđevisttis. Skovit leat maiddái poastakássaid siste.
 • Bálgát leat rabas bievlaáigge, maŋimustá geassemánu 1.bv rájes gitta golggotmánu 15.bv rádjái.
 • Dat geat sáddejit registrerenskovi ráđđevistái leat mielde bálkkašumiid vuorbádeamis.
 • Bálkkašumit  dáid joavkkuide (vuorbáduvvojit):
  1. Skuvlamánát
  2. Sii geat leat vázzán buot 10 tuvrra  (3 mánáide)
  3. Bálkkašumit buohkaide geat leat searvan
  4. Sii geat leat čoavdán sáni (Čoaggit bukstávaid mat leat čállon tuvragirjjiid pearbmaide ja ráhkadit sáni dain)

Dáid bálkkašumiid lassin searvvit várra vuorbádit bálkkašumiid juohke tuvrakássa ovddas. Mađi eanet iežas namaid lea registreren girjjiide, dađi stuorát vejolašvuohta lea vuoitit.

Vuolginsadji lea eaktodáhtolaš, muhto mii ávžžuhit čuovvut min tuvračilgehusaid. 

 

 

Tuvrrat 2015

Parkerenevttohusat

Mo bálggis lea merkejuvvon

1. Bealátjohka- Gievrik, Ceavccageađgi

Bealátjoga šalddi bálddas

Muhtin unna stoalpput

2. Vardnjunnás (doalvešillju luhtte)

Doalvešillju

Veahá

3. Ilarbálgges Ilargoahtái

Doalvešillju

Bálgges

4. Álda

Váldogeainnu bálddas šalddibálddas / boares spáppačiekčanšillju

Lea merkejuvvon

5.Nyborgmoenis (bajimus čuovgaláhtu tuvrakássa lusa/ goavddi lusa mii farggamusat huksejuvvo) 

Oahppogáldu/ Nyborg (giđđat go jeaggi vel lea njuoskkas)

Ii leat, čuovo čuovgaláhtu

6. Vuonnabađas, loahpageahčen vázzingeainnu (Anette S. Buljo vistti buohta)

Vuonnabahta/ Njiđggunjálbmi

Čuovo vázzingeainnu

7. Geidnooaivi - (čohkka Arild Kero náveha guvlui, stuorra geađggi bálddas. Fiinnis várdádallat Vuonnabađa guvlui)

Vuonnabahta/ Njiđggunjálbmi

Čuovo geainnu

 

8. Stuorravuotna ("storrunden")

Stuorravuotna

Čuovo geainnu

9. Rávttebeale reahpintoardna

Luoddadoaimmahaga párkerensadji / Jus vuolgá Stuorravuonaguolbanis de šaddá guhkit tuvra

Čuovo geainnu stivlli lusa

10. Rássejávri (Ođđajoga čievraválddahagas)

Ođđajoga čievraválddahat

Lea. Máđđi.

Jus lea beroštupmi de mii sáhtti lágidit oktasaštuvrra juohke tuvrakássa lusa, nu ahte oahpásnuvvabehtet sajiide. Jus tuvrrat lágiduvvojit, de dáhtonat almmuhuvvojit gieldda ruovttusiidduin ja "facebook"joavkkus.  

 

Vi legger ut alle turbeskrivelser med kart på turportalene UT og GodTur på internett. Her kan du laste ned turruta til din egen gps om du vil.  Følg lenke til www.godtur.no eller www.ut.no

1.      Hammerneselva- topp ved Mortensnes (første toppen som sees mot Mortensnes)tipatoppsmåfiler-(1).jpg

Parker på parkeringen ved brua over Hammernes (ved hovedveien). Gå langs bakkekanten og nyt utsikten over fjorden hele veien mot Mortensnes. Det er lett å gå og enkelte steder er det stier du kan følge. Vi har merket stien noe i starten og opp mot turkassa som er plassert på toppen, den første toppen som du ser når du går mot Mortensnes. Lengde tur-retur: ca 60 minutter

HUSK BÅNDTVANG

2.     Vardnjunnás (fra travbanen)

Turen til Vardnjunnás starter fra parkeringsplassen ved travbanen i Nesseby. Ta av fra hovedveien ved kirkestedet der hvor skiltet «Tana Varangerløypa» står. Kjør ca. 3 km etter grusveien opp mot travbanen. Gå på nordsiden av travbanen og følg oppmerket løype i trær. Det er delvis sti, delvis skog på tur til toppen. Det er ikke så god utsikt fordi skogen er tett rundt postkassen som er festet på et tre på toppen. Lengde tur-retur: ca: 40 minutter, alt hvor du parkerer i forhold til travbanen.

 HUSK BÅNDTVANG

 

3.      Ilarstien

Ilar-stien starter ved parkeringsplassen ovenfor travbanen i Nesseby. Ta av fra hovedveien ved kirkestedet der hvor skiltet «Tana Varangerløypa» står. Kjør ca. 3 km etter grusveien opp mot travbanen. Stien går oppover Bergebydalen opp til Ilargammen, ca. 1 times gåtur fra parkeringsplassen. Lengde tur-retur: ca. 8 km. Ilargammen er en tradisjonell bealljegoahti/buesperregamme. Turkassa er hengt opp på vedhuset på venstre side av selve gammen.  Gammen er utstyrt med ovn, reinskinn og du kan overnatte der om du har med deg sovepose. Det er utedo her. Stien er tydelig og langs den finnes det mange kulturminner, blant annet dyregraver som er brukt til fangst av rein for flere tusen år siden.

HUSK BÅNDTVANG

 

4.      Aldon

Parkering ved brua i Meskelv, ca. 5 km fra Varangerbotn mot Vadsø. Om du starter fra hovedveien er stien ca. 3,9 km tur retur. Først følger du grusveien som går opp til den gamle fotballbanen i Meskelv. Stien går så videre fra banen, gjennom bjørkeskog med en jevn stigning bak fjellet mot toppen.

Stien er merket og tar deg opp til toppen som er bare 171 meter over havet. Likevel er det svært flott utsikt over den mektige Varangerfjorden og et landskap som er rikt på fornminner fra eldre tid.

Álda/Aldon blir kalt et hellig fjell og troner flott i et ellers nokså lavt landskap ca. 3 km fra Varangerfjorden. Ordet Álda er samisk og betyr hellig sted. Toppen er i skriftlige kilder beskrevet som et kjent offersted på 16-1700 tallet. Her stod det før en offerstein hvor det ble ofret reinhorn. Steinen ble veltet ned fra fjellet av misjonær Isak Olsen tidlig på 1700-tallet fordi kristne den gang mente at ofring var avgudsdyrkelse.

Kildene forteller at misjonærene tente ild på fjellet for å ødelegge det hellige stedet. Troen på Aldonfjellet som et hellig fjell er fortsatt levende, og besøkende tenner ikke bål på fjellet fordi dette bryter med reglene i forhold til hellige steder. Det er også sagt at kvinner ikke bør gå opp på fjellet.

HUSK BÅNDTVANG

 

5.      Varangerbotn – Nyborgmoentipatoppsmåfiler-(6).jpg

Parker gjerne bilen ved oppvekstsenteret og ta en trimtur i lysløypa. Nesseby IF har tilrettelagt noe med vandringer slik at man kan følge skitraseen/lysløypa fra Varangerbotn til Nyborgmoen. Området er ganske vått slik at vanntett fottøy anbefales. Det er satt opp en turkasse for de minste 300 meter fra starten og en kasse på det høyeste punktet i lysløypa. Til den øverste kassa er det ca. 4,5 km tur-retur. I år skal idrettslaget sette opp en gapahuk med utedo her, slik at alle kan ta seg en rast, koke kaffe og fyre bål.

Stien går over myrområdet som er populært for vadere, tyvjo og ender. Om høsten kan du plukke multer på de store myrene. Etter ca. 1 km kommer du til Rovvejohkka hvor det er bygget en liten bru. I Rovvejohkka er det bekkørret, og gjennom tidene er det mange barn som har fisket sin første fisk nettopp her. Størrelsen på fisken er «bitteliten» men det er gøy for barna å fiske med mark her. Herifra følger du lysløypetraseen gjennom bjørkeskog helt til du kommer opp til Nyborgmoen. Om du ønsker en lengre tur kan du følge grusveien/kjerreveien fra Nyborgmoen til Nieidavarri, ca. 3-4 km. Reindrifta har flyttevei vest for starten av løypa. Reinflyttinga skjer om våren og om høsten, som oftest fra slutten av oktober og ut året. I denne tiden bør man ferdes svært varsomt her.

HUSK BÅNDTVANG

 

6. I enden av gangveien i Varangerbotn

Etter at den flotte nye gangstien ble ferdig er det mange som går/sykler tur her, og derfor har vi satt opp en registeringskasse i enden av gangstien. Fra Varangerbotn er det  3,6 km tur-retur.

HUSK BÅNDTVANG

7. Geaidnooaivi

Når du er ved enden av gangstien ved Vesterelv kan du fortsette turen. Gå over den gamle brua over Vesterelva, forbi stallen og oppover mot Arild Kero sin fjøs. Når du kommer opp bakken er det flott utsikt over Varangerbotn og Varangerfjorden. Her har vi også satt opp en registreringskasse ved en stor stein et par meter fra veien. Fra Varangerbotn er det 6 km å gå/sykle tur-retur.

HUSK BÅNDTVANG

 

8. Storrunden i Karlebotn

I Karlebotn er det mange sprekinger som trimmer ved å gå/sykle storrunden. Du går langs veien og hovedveien, og hele runden 4,3 km. Oppe på sletta er det en registreringskasse i nærheten av krysset hvor du tar av hovedveien når du kommer fra Varangerbotn. Antall registreringer 3. mai 2015 var rundt 450, slik at det vitner om at det er populært å trimme her. Nede ved ballbingen har Karlebotn bygdelag satt opp en gapahuk som er støttet av FeFos grønne midler. Her kan du ta deg en rast om du vil.

HUSK BÅNDTVANG

 

9. Reppentårnet

Fra veivesenets parkering som er sørøst for tårnet ved hovedveien er det 3 km tur-retur. Vi foreslår at du parkerer ved veivesenets parkering, men det går også an å ta av før parkeringsplassen og parkere langs grusveien som går opp til tårnet. Du bruker under en time tur retur. Fra toppen er det kjempefin utsikt alle veier.

HUSK BÅNDTVANG

10. Gressvann

Lengde: 6 km tur-retur. En lett turløype som starter i Nyelv (samme innkjøring som til grustaket), ca. 21 km fra Varangerbotn i sørlig retning mot Kirkenes. Ta av hovedveien ca. 500 meter etter at du har passert skiltet «Nyelv» ligger et grustak på sørsiden av veien. Kjør opp en liten bakke for å parkere ved startpunktet, som er skiltet. Stien opp mot gressvann er en gammel «kjerrevei». Gressvannet er et av mange fiskevann i området og her er bra med fisk. Terrenget er slett, lettgått og tørt, omgitt av nakne småfjell. Løypa er flittig brukt av lokalbefolkningen i alle aldrer. Det er satt opp en trimkasse ved Gressvann. Om du går litt videre langs kanten av Gressvannet kommer du til en fin bålplass med benker. Her kan du hvile, koke kaffe og nyte matpakken. Du kan fiske i det krystallklare vannet, eller ta deg en dukkert og kjøle deg ned under varme sommerdager.

HUSK BÅNDTVANG

FeFo har sponset tiltaket.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS