• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Print

Árra ovddalgihtiijienasteapmi / dábálaš ovddalgihtiijienasteapmi

Ovddalgihtii sáhtát jienastit iešguhtege gielddain riikkas. Jos ovddalgihtii jienastat eará gielddas gos it leat čállon jienastuslohkui, de sáddejuvvo du ovddalgihtiijienastus poasttas du ruovttugildii. Jos dus ii leat du iežat gieldda/fylkkagieldda jienastanlihppu mielde, de geavahat obbalaš jienastanlihppu maid gávnnat jienastanhiŋggalis.

Árra ovddalgihtiijienasteapmi suoidnemánu 1.b. 2015 rájes - borgemánu 7.b. 2015 rádjái.   

Jos dus ii leat vejolašvuohta ovddalgihtii jienastit dábálaš ovddalgihtiijienastan áigodagas dahje válgadikkis, de lea vejolašvuohta árrat ovddalgihttii jienastit.  Don sáhtát árrat ovddalgihtii jienastit Unjárgga ráđđevisttis vuossárgga rájes bearjadahkii dán bajábeal namuhuvvon áigodagas. Dás eai leat fásta ráhpanáiggit, váldde oktavuođa Unjárgga gielddain tlf. 40440500 dahje sádde e-poastta čujuhussii postmottak@nesseby.kommune.no šiehtadit áiggi goas áiggot boahtit árrat ovddal gihtiijienastit. Jienastanlihput leat obbalaš jienastanlihput árra ovdagihtiijienasteapmái gos leat iešguhtege  bellodatnamat leat čállon, dassái go dábálaš jienastnalihpput leat gárvásat. Muitte dábálaš legitimášuvnna váldit fárrui.   

Dábálaš sisriikkalaš ovdagihtiijienasteapmi borgemánu 10.b. - čakčamánu 11. b. 2015. 

Buohkaide geain leat jienastanlohpi, ja ásset riikkas, sáddejuvvo válgakoarta ja brošyra válggaid birra. Muite dohkkehuvvon legitimašuvnna ja váldde áinnas maid válgakoartta fárrui. Ovddalgihtiijienastusat eará gielddaide sáddejuvvojit beaivválaččat A-poastan. jienasteaddji galgá ieš váldit ovddasvástádusa ovddalgihtijienastit nu árrat ahte jienastus boahtá áiggis rivttes gildii ovdal tii. 21 válgabeaivvi alde čakčamánu 14.b. 2015.

Ovddalgihtiijienastan báiki lea Unjárgga ráđđevisti, bálvaluskontuvra, buot árgabeivviid tii. 09:00 - 15:00. 

Ruovttus jienastit

Buohcuvuođa geažil, dahje jos leat lámis ja it beasa/goastta ovddalgihtiijienastan- dahje válgabáikái, de sáhtát dáhttut ruovttus beassat jienastit. Mii sáhttit duinna šiehtadit áiggi goas mii sáhttit boahtit du lusa buot dárbbašlaš válgadávviriiguin vai don beasat jienastit. Váldde oktavuođa Unjárgga gielddain tlf. 40440500, dahje sádde e-poastta čujuhussii postmottak@nesseby.kommune.no ovdal čakčamánu 9.b. 2015 tii. 15.30 jos háliidat jienastit ruovttus. Čále námat, ássanadreassat ja telefonnummirat ja mii váldit duinna oktavuođa.

Jienasteapmi dearvvašvuođa- ja sosiálainstitušuvnnain

Unjárgga Boarrásiid- ja buhcciidsiiddas lea ovddalgihtiijienasteapmi  vahkku ovdal válggaid, beaivi ja áigi almmuhuvvo maŋŋá.

Veahkki jienastit

Jos dárbbašat veahki jienasteamis, de sáhtát dáhttut veahki válgabargis, sihke ovddalgihtiijienasteamis ja go lea válgabeavvi.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS