• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
bjorner

Dieđit jos leat oaidnán guovžža ja/dahje ráđuid/ráiskkuid

Unjárgga gielda lea ásaheamin gaskabottosaš báhčinjoavkku geat sáhttet guovžža/guovžžaid báhčit mat leat sávžaguohtun guovlluin dahkan stuorra vahágiid dán geasi. Jos joavku galgá lihkostuvvat, de fertejit buohkat geat johtet gieldda mehciin dieđihit nu fargga go vejolaš jos leat oaidnán guovžža ja/dahje ráđuid/ráiskkuid. Báhčinjovkui lea álkimus guovžža fáhtet jos luottat leat nu várrasat go vejolas.

Dieđit Unjárgga fuođđolávdegoddát tlf. 40 44 06 90 jos oainnát guovžža.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS