• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Flyktning, Asylsøker

Pressemelding fra Unjárgga gielda / Nesseby kommune vedrørende transittmottak

Pressemelding:

UDI og Nord-Norsk Mottakssenter AS har i går 08.10.15 henvendt seg til Nesseby Kommune for oppstart av transittmottak for 150 asylsøkere ved tidligere Nesseby Skole. Bakgrunnen for opprettelse av et nytt transittmottak er den økte tilstrømningen av asylsøkere over Storskog. Kapasiteten i de ordinære asylmottakene og transittmottakene er sprengt, og UDI jobber med opprettelse av nye mottaksplasser.

 

Nesseby Kommune har forståelse for at regionen nå står for en stor utfordring med den økte tilstrømningen av asylsøkere, og ikke minst de menneskelige belastninger dette fører til. Vi ønsker å vise medmenneskelighet i forbindelse med den humanitære krisen verden nå står overfor. Kommunen har blant annet tatt i mot 14 flyktninger i 2015, og fra 2013 tatt imot totalt 41. Neste år vil vi motta minst 10 nye flyktninger. Dette er relativt sett store tall sett opp mot befolkningsantallet i kommunen. Vi er en liten kommune med marginal kapasitet.

 

Ett enstemmig Formannskap har i dag vedtatt at vi ikke kan imøtekomme Nord-Norsk Mottakssenter AS sitt ønske om opprettelse av transittmottak for 150 asylsøkere. Det er stor sannsynlighet for at asylsøkerne vil måtte bo under vanskelige forhold over tid. Nesseby kommune forstår det slik etter samtaler med UDI at det er ingen garanti for videre transitt til ordinære mottak etter gjeldende tidsnormer.

 

Nesseby kommune savner en overordnet plan og dialog på regional og statlig nivå for å møte denne humanitære krisen. Det er ikke ønske eller viljen til å hjelpe det mangler på, men det er kvaliteten og forsvarlighet av den hjelpen som kommunen skal kunne bistå med.

 

 

Knut Store                                Olaf Trosten

Ordfører                                Fungerende Rådmann

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS