• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
ledig-stilling_100x100

Rabas virggit dikšun- ja fuolahanbálvalusas, fásta ja sadjásaš

Buohccidivššár, veahkkedivššár/dearvvašvuođafágabargi ja dikšuveahkit iešguhtetge sturrosaš virgeproseanttaide - fásta ja sadjásaččat nu farga go vejolaš.

 1. Fast – 12,21 %, hjelpepleier/helsefagarbeider eller pleiemedhjelperFortiden arbeid hver 3. helg.
 2. Fast – 80 %, hjelpepleier/helsefagarbeider eller pleiemedhjelper. Fortiden arbeid hver 2. helg, fra snarest. Off. godkjente sykepleiere kan også søke på stillingen.
 3. Vikariat - 15,14 %, hjelpepleier/helsefagarbeider eller pleiemedhjelper. Fortiden arbeid hver 3. helg, fra snarest og til 1/3-16. Med mulighet for fast tilsetting. Off. godkjente sykepleiere kan også søke på stillingen.
 4. Vikariat – 46,13 %, hjelpepleier/helsefagarbeider eller pleiemedhjelper. Fortiden arbeid hver 2. helg, fra snarest og til 1/3-16. Med mulighet for fast tilsetting.
 5. Vikariat – 80 %. Fortiden arbeid hver 2. helg, fra snarest til 1. november 2016, med mulighet for fast tilsetting. Off. godkjente sykepleiere kan også søke på stillingen.
 6. Vikariat – 45 %, off.godkjent sykepleier. Fra snarest og til 1/3-16. Kan kombineres med annen helgestilling. Kan også kombineres med andre helsestillinger inntil 50%.

 

Kokk/kokkeassistent

 1. Fast – 17,61 % - fortiden arbeid hver 3. helg, fra 1. desember.
 2. Vikariat – 50 %  - fra 1/1-16 og ut 2016, stilling 7+8 kan kombineres. Kan også kombineres med andre helsestillinger inntil 50%.

 

Renholder

 1. fast – 80% - fra 1/1-16, kan kombineres med annen helgestilling eks 1, 3 eller 7.

 

Felles for alle stillingene:

Personlig egnethet vektlegges. Det regnes som en fordel om søker behersker samisk og har kunnskaper om samisk kultur. Tilsetting i samsvar med lov, regelverk og tariffavtale. Vikariatene har en gjensidig oppsigelsestid på 1 mnd. Må oppgi minst to referanser.

Nærmere opplysninger eller spørsmål om stillingene kontakt Lene Bergmo på tlf: 40 44 06 40. Eller på e- post: lene.bergmo@nesseby.kommune.no

Søknaden sendes til: Nesseby kommune, rådhuset, 9840 Varangerbotn.

Merk sak 15/800. Søknadsfrist 30. november 2015. 

 

Unjàrgga gielda/ Nesseby kommune er en kommune med ca 900 innbyggere. Kommunen er en del av samisk forvaltningsområde og er tospråklig - samisk og norsk. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Kommunen har fin og variert natur og ligger sentralt i Øst-Finnmark. Det er ca 5 mil fra Varangerbotn til nærmeste by Vadsø. 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS