• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
sapminhlogo

Informasjon fra Sápmi Næringshage AS

Sápmi Næringshage AS deltar i det nasjonale næringshageprogrammet. Næringshage­programmet skal bidra til økt verdiskaping gjennom tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser innenfor eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrif­ter. 

Som deltaker i næringshageprogrammet, mottar Sápmi Næringshage tilskudd fra SIVA (Statens selskap for industrivekst) og Finnmark Fylkeskommune som delvis finansiering av innovasjonsaktiviteter for næringshagebedriftene. I tillegg bidrar kommunene Karasjok, Porsanger, Tana og Nesseby med tilskudd som gir Sápmi Næringshage muligheter til å gi førstelinjetjeneste til bedriftsetablerere og etablerte bedrifter vederlagsfritt.

 

Dette innebærer at Sàpmi Næringshage tilbyr følgende tjenester for bedrifter:

 1. Gratis førstelinjetjeneste til bedriftsetablerere og etablerte bedrifter i Porsanger, Kara­sjok, Tana og Nesseby som innbefatter følgende:
 • Veiledning til nyetablerere om alle spørsmål knyttet til oppstart og drift av egen bedrift. Det være seg forretningsmodell, finansieringsmuligheter (virkemiddel­apparat), lover og regler om regnskapsføring, merverdiavgiftsplikt og annet.
 • Henvise til egnede verktøy for å utvikle en forretningsmodell eller en forenklet forretningsplan. Veiledning i prosessen.
 • Råd og veiledning for utvikling av etablerte bedrifter.
 • Veiledning i utvikling og vurdering av søknader om finansiering.

 

 1. Målbedriftsavtale mellom Sápmi Næringshage og bedrifter
 • En generell målbedriftsavtale gir deg og din bedrift rett til deltagelse i Næringshagens kurs og konfe­ranse­program til en redusert pris. Dere får også tilgang til et større nærings­nettverk i regionen. Bedriften og SNH profilerer hverandre på en god måte.
 • En målbedriftsavtale mellom bedriften og Sápmi Næringshage kan inneholde bistand til utvikling av strategier og markedsplaner i bedriften, bistand til å utvikle forretningsmodell som f.eks. nyorganisering og finansi­ering, utarbeide søknader o.l. Koble bedriften med kompetansenettverk, forsknings­miljøer etc
 • Verdien av de tjenester eller ytelser som gis Målbedriften gjennom næringshageprogrammet og denne avtale, kan ikke overstige 75 % av markedsprisen på tilsvarende tjenester.  Det betyr at Målbedriftene skal betale en egenandel på minimum 25 % av markedsprisen for disse tjenestene. 

INVITASJON TIL MEDLEMSSKAP I SÁPMI NÆRINGSHAGE

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS