• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
sapminhlogo

Dieđut Sápmi Næringshage AS

Sápmi Næringshage AS lea mielde nášunala ealáhusgárddeprográmmas. Ealáhusgárddeprográmma galgá lasihit árvolassinahttima. Dát galgá leat láhčojuvvon nu ahte máhttobargosajit sáhttet ovdánit dálá ealáhuseallima siskkobealde ja go ođđa fitnodagat ásahuvvojit. 

Sápmi næringshage lea oasseváldi ealáhusgárdeprográmmas ja danin oažžu ruhtadoarjaga SIVA:s (Statens selskap for industrivekst) ja Finnmárkku Fylkkagielddas gii belohahkii ruhtada ealáhusgárdeprográmmafitnodagaid innovašuvdna doaimmaid. Dasa lassin Kárášjoga, Poršáŋggu, Deanu ja Unjárgga gielddat veahkehit ruhtadoarjagiiguin, mii mielddisbuktá Sápmi Næringshagei vejolašvuođaid addit vuosttašlinjábálvalusaid fitnodatásaheddjiide ja ásahuvvon fitnodagaide nuvttá.

 

Dát sisttisdoallá ahte Sàpmi Næringshage fállá čuovvovaš bálvalusaid fitnodagaide:

 1. Nuvttá vuosttašlinnjábálvalusaid fitnodatásaheddjiide ja ásahuvvon fitnodagaide Poršáŋggus, Kárášjogas, Deanus ja Unjárggas, mat sisttisdollet čuovvovačča:
 2. Bagadallat ja vástidit buot gažaldagaide mat gusket iežas fitnodaga álggaheapmái ja dan doibmii. Dát leat gávpemálle, ruhtadanvejolašvuođat (váikkuhangaskaoapmeapparáhtta), lágat ja njuolggadusat mat gusket rehketdoallofievrrideapmái, momsadivatgeatnegasvuohta ja eará.

 3. Čujuhit heivvolaš reaidduide vai ovdánahttit gávpemálle dahje eaŋkilis gávpeplána. Bagadallan proseassas.

 4. Ráđđeaddin ja bagadallan vai ovdánahttit ásahuvvon fitnodagaid.

 5. Bagadallan ovdánahttindoaimmas ja árvvoštallat ruhtadanohcamušaid.

 

2.Sápmi Næringshage ja fitnodagaid ulbmilfitnodatšiehtadus

 • Dábálaš ulbmilfitnodatšiehtadus  addá dutnje ja du fitnodahkii rievtti oassálastit Ealáhusgárddi kurssaide ja konferánssaprográmmaide vuoliduvvon haddái. Dis lea maid vejolašvuohta  ásahit eanet gulahallama regiovnna ealáhusfierpmádagaiguin. Fitnodat ja  SNH profilereba nubbi nuppi bures.

 • Ulbmilfitnodatšiehtadusas gaskkal fitnodaga ja Sápmi Næringshage sisttisdoallá vejolašvuođa oažžut veahki ovdánahttit fitnodaga strategiijaid ja márkanplánaid ja veahki ovdánahttit gávpemálle nugo omd. ođđasit organiseren ja ruhtadeapmi, čállit ohcamiid jna. Čatnat fitnodaga gelbbolašvuođafierpmádahkii, dutkanbirrasiidda jna.

 • Bálvalusaid ja buvttuid árvvu maid Ulbmilfitnodat oažžu ealáhusgárdeprográmmas ja dán šiehtadusas ii galgga leat eanet go 75 %vástideaddji bálvalusaid márkanhattis. Dát mearkkaša ahte Ulbmilfitnodat galgá máksit 25% daid bálvalusaid márkanhattis. 

  BOVDEHUS ČÁLIHIT MIELLAHTTUN SÁPMI NÆRINGSHAGEI

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS